Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Extern utredning av Bäckagårds särskilda boende

Missförhållandena som har inträffat på en av enheterna på Bäckagårds särskilda boende ska utredas externt. Hemvårdsnämnden beslutade på onsdagens möte att utredningen ska kartlägga hur händelserna har inträffat på den berörda enheten.
Hemvårdsförvaltningen fortsätter sitt arbete med att återskapa trygghet för brukare och deras anhöriga efter händelsen på en av enheterna på Bäckagårds särskilda boende. Ledningen på hemvårdsförvaltningen träffade under måndagen anhöriga till de berörda brukarna och informerade om det som har hänt och förde diskussion om innehåll och förbättringsförslag i vården. Många anhöriga framförde att de är nöjda med vården som bedrivs på Bäckagård.
Under onsdagen beslutade hemvårdsnämnden att tillsätta en extern utredning för att bland annat kartlägga kontroll, uppföljning och ansvar för den inträffade händelsen. Utredningen beräknas färdig i början av nästa år.
- Nämnden tycker att det är viktigt med en utomstående utredning kring händelsen på Bäckagård. Vi vill även ha en kontinuerlig uppföljning av de åtgärder som förvaltningen genomför på den berörda avdelningen, säger Rose-Marie Henriksson (s), vice ordförande i hemvårdsnämnden.
På hemvårdsnämndens möte lyfte man även fram vikten av den påbörjade kartläggningen av samtliga av kommunens särskilda boenden för att säkerställa att inga brister förekommer. Framöver sker även en ökad tillsyn, oanmälda inspektioner och ytterligare satsningar på hemvårdsförvaltningens sedan tidigare pågående värdegrundsarbete.
Tio av de anställda som arbetade på enheten på Bäckagård är förflyttade till annan verksamhet och två av dessa har nu blivit varslade om disciplinåtföljd. All berörd personal kommer att erbjudas fortsatt stöd.
För mer information kontakta: Lisbet Svensson, hemvårdschef, 035-13 78 64, 0706-70 75 91

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 103 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.