Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler deltagare och aktiviteter när stadsbondgården utvecklas

Smådjur som deltagarna kan sköta om och en satsning på trädgården. När stadsbondgården utvecklas får fler deltagare möjlighet att arbetsträna och utbudet av aktiviteter för besökarna breddas.

- När alla förändringar är genomförda kommer vi att kunna öka antalet deltagare från 15 till 25, säger Kaj Karegren, verksamhetsansvarig för stadsbondgården.

Stadsbondgården startade ursprungligen för att erbjuda människor som stod långt ifrån arbetsmarknaden en väg tillbaka. Med tiden har stadsbondgården utvecklats till en besöksgård och ett populärt besöksmål för halmstadsborna. Här finns trädgårdar, café, hantverk, djur och jordbruk.

Alla delar av stadsbondgården är inte så väl lämpade för deltagarna som till exempel skötsel av åkermark, gångar utanför gården, beteshagar och skötsel av en del djur.

För att åter kunna koncentrera verksamheten på dem som behöver arbetsträning förändras nu stadsbondgården successivt. Framöver är fokus att driva själva gården. De djur som blir kvar är sådana som främst deltagarna själva kan sköta, till exempel minigrisar, getter, kaniner, marsvin och höns.

- Vi tittar även på möjligheteten att införskaffa andra djur, som är lämpliga för verksamheteten och som deltagarna kan sköta om, säger Kaj Karegren, verksamhetsansvarig för stadsbondgården.

När verksamheten anpassas mer efter deltagarna minskar kostnaderna för personal, drift och underhåll, vilket i sin tur leder till att fler deltagare får möjlighet att arbetsträna på Stadsbondgården.

Trädgårdarna, hantverk och kafeterian kommer att vara kvar ungefär som det är nu, men här finns också utrymme för utveckling av besöksverksamheten med djurskola samt mer information om växter, djur och natur. Redan idag ordnas studiebesök och rundvandringar. Det kommer fortfarande att vara en besöksgård men där deltagarna bland annat kommer att få träna på att få möta barn och leda gruppaktiviteter.

- Vi vill öka samarbetet med skolorna och erbjuda aktiviteter som djurskola, käpphästtävlingar och odlingstäppor för skolklasser, säger Kaj Karegren.

Genom en satsning på trädgården kommer den att bli mer tillgänglig för besökare med rullstolar och barnvagnar och förhoppningen är att få fler besökare att upptäcka och komma in i trädgården.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.