Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Flera åtgärder för att säkra en god ekonomi i framtiden

Tuffa ekonomiska tider väntar: höga kostnader för investeringar – samtidigt som färre ska försörja fler. Men också en strategi för vilka områden kommunen ska prioritera för att klara framtidens utmaningar. Det är kärnan i det förslag till Planeringsdirektiv med budget för åren 2020-2024 som den styrande Alliansen i Halmstads kommun presenterade i dag.

Halmstads kommun står liksom hela Kommunsverige inför stora utmaningar. När Sveriges kommuner och landsting (SKL) i förra veckan presenterade årets ekonomirapport var det dyster läsning och det efterlystes större, och mindre detaljstyrt, stöd från staten.

– Vi har ett allt svårare ekonomiskt läge i Halmstads kommun. De kommande åren kommer vi både behöva effektivisera och prioritera ytterligare. Därför sätter vi nu också av helt nya medel för att bistå våra verksamheter i omställningsarbetet. Vi har goda förutsättningar att klara av de kommande årens ekonomiska och demografiska utmaningar, men då måste vi också börja anpassa oss i tid, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Befolkningsökningen och de demografiska förändringarna gör att mycket stora investeringar kommer att göras i de kommunala kärnverksamheterna under planperioden, 2020-2024. Investeringarna för planperioden ligger på drygt fem miljarder kronor. I summan finns 55 förskoleavdelningar med 950 platser, 4 500 nya platser i grundskolan och närmare 1 000 gymnasieplatser.

– Vi har stora utmaningar framför oss men vi ser att det är viktigt att inte tappa fart i det viktiga arbetet att få fram skolor och förskolor som kan ge barnen i Halmstad goda förutsättningar till kunskap och glädje. Därför håller vi i den snabba byggtakt som vi aviserat. Jag är stolt över att vi inte backar, säger Lovisa Aldrin (L).

Inkluderande kommun

Ett av de strategiskt viktiga områdena för att lyckas med de framtida utmaningarna och som pekats ut av samtliga partier i kommunfullmäktige är ”den inkluderande kommunen”. I arbetet ingår att skapa delaktighet, trygghet och möjlighet att påverka sin egen livssituation. I planeringsdirektiv med budget 2019-2023 lades ett särskilt uppdrag ”Ta fram en strategi för social hållbarhet”. Det uppdraget samt även uppdraget ”Förbättra studieron och arbetsförhållanden i skolan” tillförs nu vardera en miljon kronor för implementering.

– Alliansens budgetförslag har arbetats fram i stor samsyn kring att vi behöver klara av att göra skarpa prioriteringar. Vi vill gemensamt arbeta för en kommun som håller samman. Därför har vi öronmärkt pengar för att kunna implementera en kommunövergripande strategi för social hållbarhet. Vi gör även en riktad satsning mot hemlöshet genom att stärka upp bidraget till Nattcaféet. Sett till helheten är detta små budgetposter, men som däremot kommer göra stor skillnad i människors liv, säger Ella Kardemark (KD).

En röd tråd

I förslag till Planeringsdirektiv med budget 2020-2024 finns en röd tråd från Strategisk plan. Till varje strategiskt område finns mål kopplade, sammanlagt nio stycken. Till varje mål finns vidare beskrivning varför målet är viktigt och vad som förväntas uppnås.

– Med tydliga mål, starkt kopplade till kommunens nyligen antagna Strategiska plan, visar vi hela organisationen vad vi gemensamt ska uppnå. För dagens och morgondagens invånare formar vi ett hållbart Halmstad för människa och miljö. Formulerade uppdrag pekar ut särskilt angelägna områden att hitta nya arbetssätt och starka effekter inom. Invånarna ska få mesta och bästa verksamhet för sina skattepengar och vi vill därför se nya sätt att organisera och finansiera, säger Jenny Axelsson (C).

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.