Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Flera satsningar på vård- och omsorgspersonal införs

Som ett resultat av tidigare medarbetardialoger har hemvårdsnämnden bland annat beslutat att införa ett kompetensteam inom hemsjukvården. Teamet ska utbilda baspersonal för att skapa säkrare och tryggare personal inom omsorgen. Man erbjuder även specialistutbildningar för sjuksköterskor med bibehållen grundlön under studietiden.

Fokus på personalutveckling

Under våren 2018 testade hemvårdsförvaltningen ett nytt koncept med medarbetardialoger. Man ville skapa delaktighet och ge alla medarbetare möjlighet att framföra sina synpunkter till ledningen som ett led i att bli en attraktiv arbetsgivare. Utifrån dialogerna kunde tio viktiga utvecklingsområden identifieras: Lön och villkor, arbetstid och schema, årsarbetstidsavtal, psykosocial arbetsmiljö/stress, renodlat uppdrag hälso- och sjukvård, specialistutbildning sjuksköterska, renodlat uppdrag undersköterska, specialistutbildning undersköterska, chefsuppdrag och stödfunktioner/digital teknik.

– Det har varit mycket värdefullt att lyssna in vad våra medarbetare tycker och tänker. Det är många viktiga områden som ringats in och det har tagits fram en handlingsplan för vidare arbete. Vi är stolta över att kunna införa fler kompetenshöjande insatser redan i år för flera av våra yrkesgrupper säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

Efterfrågan av specialistutbildade sjuksköterskor är stor i verksamheten. Det finns också ett behov av kompetensutveckling, exempelvis demenskunskap för vårdbiträden och undersköterskor. Därför görs nu en extra utbildningssatsning inom hemsjukvården där ett kompetensteam bestående av en sjuksköterska och en undersköterska tillsammans ska utbilda baspersonal. Man har också börjat se över vilka alternativ som finns för att erbjuda specialistutbildningar och/eller kurser på högskolan på arbetstid för sjuksköterskor. Planen är att utbildningarna ska komma igång under 2019.

Förutom detta är digital kompetens också ett kompetensområde som efterfrågas allt mer. Alla medarbetare på hemvårdsförvaltningen kommer att genomgå en utbildning inom digitalisering. Det görs inom ramen för projektet Digga Halland.

Flera av de identifierade utvecklingsområdena kommer kräva ytterligare fördjupning. Hemvårdsnämnden ger därför i uppdrag till förvaltningen att utreda hur man bland annat kan renodla uppdragen för undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska och rehabpersonal samt se över chefernas arbetssituation och möjlighet till likställt chefstöd.

Vårdhundteamet fortsätter under 2019

Hemvårdsnämnden beslutade även att förlänga erbjudandet av vårdhundar inom äldreomsorgen även under 2019. 

Vårdhundarna har använts inom hemvårdsförvaltningen sedan 2016. Deras uppgift är att motivera personer till att stärka och utveckla sina sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor. Vårdhundarna inom äldreomsorgen arbetar exempelvis med minnesträning, finmotorik, fysisk träning, träning efter stroke, kognitiv träning och träning av social kompetens.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlott Mankell (M), ordförande hemvårdsnämnden
070-24 58 269 ann-charlott.mankell@halmstad.se 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.