Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Fokus på färre och bättre lekplatser i kommunen

Fokus på färre och bättre lekplatser i kommunen

Betydelsen av att det finns en lekplats i närheten av bostaden har minskat och därför ska Halmstads kommun arbeta fram en ny plan för kommunala lekplatser på allmän plats.

Samhället är annorlunda utformat idag jämfört med 1960 och 1970-talet då det fanns många hemarbetande och barn som inte var i förskola eller på fritidshem. Då behövdes aktivitetsytor i närområdet.

Att besöka en lekplats i dag är mer av ett aktivt utflyktsmål och kräver därför högre lekvärde. För Halmstads kommun innebär det att vi måste ha ett nytt förhållningssätt till kommunala lekplatser, hur många som ska finnas och med vilken kvalitet.

Historiskt har Halmstads kommun i jämförelse med andra kommuner haft ett stort antal lekplatser på allmän plats. Det har funnits en tumregel som kommunen följt att en invånare inte ska ha längre än 500 meter till en lekplats.

- Förvaltningen har i uppdrag att arbeta fram en plan för hur vi ska se på de kommunala lekplatserna framöver. Med färre lekplatser kommer vi behöva höja lekvärdet på de lekplatser som ska finnas kvar, säger Sofia Warpman som är stadsträdgårdsmästare i Halmstads kommun.

Det finns också en ekonomisk verklighet att förhålla sig till. Med de ekonomiska ramar som finns kan kommunen inte upprätthålla kvaliteten och säkerheten på de 121 lekplatser som finns i kommunen.

För många lekplatser

De närmaste veckorna kommer tio lekplatser att avvecklas. Det är Järnvägsparken (vid Bredgatan, Östra förstaden), Västra Bäckagårdsparken (vid Ramgränd, Bäckagård), Lidalsvägen (Gullbrandstorp), Kvarnhöjdsvägen (Harplinge), Östergårdsparken (vid Carl Kuylenstjernas väg, Östergård), Strandvallen Kojan (vid Strandvallen 16, Vallås), Björkvägen (Getinge), Jakobsgatan (Väster), Flygareparken (vid Bohusgatan, Slottsjorden) och Tjuvahålan (Tylösand).

När det gäller övriga lekplatser så kommer vi att studera protokollen från den årliga säkerhetsbesiktningen som gjorts under hösten 2019 och utifrån det, den kommande lekplanen och vilken ekonomisk ram det blir avgöra vilka lekplatser som kommer att avvecklas och vilka som kommer att utvecklas.

-I dagsläget har vi för många lekplatser för att kunna underhålla dem i tillräcklig omfattning. Vi har ett ansvar att erbjuda säkra lekplatser och för att lyckas med detta måste vi se över antalet, säger Patrik Cederleuf utvecklingsingenjör.

Halmstads kommun kommer att sätta upp informationsskyltar på de lekplatser som ska avvecklas samt på de lekplatser som har säkerhetsbrister.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Cederleuf, utvecklingsingenjör, teknik och fritidsförvaltningen
E-post: patrik.cederleuf@halmstad.se
tel: 072-98 61 893

Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare, teknik och fritidsförvaltningen
sofia.warpman@halmstad.se
tel: 070-67 87 830

Länk till kommunens lekplatser på allmän platsmark. Utöver detta finns det lekplatser som är privata, tillhör HFAB samt de som är kopplade till skolor och förskolor:

https://karta.halmstad.se/?lon=108557.30411578&lat=6286868.5935438&zoom=1&bgLayers=Fastighetskartan&overlays=Lekplatser,,gpsLayer,gpsLayer,Markers

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.