Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Grönt ljus för andra etappen av Södra infarten

Södra infartens andra etapp antogs och detaljplaner för nya bostäder lades ut på granskning. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Utbyggnaden av andra etappen av Södra infarten kan nu påbörjas, detta beslutades av samhällsbyggnadsutskottet under tisdagens möte.

Förberedande arbeten för den andra etappen pågår redan i dag. Utförandet beräknas starta under andra halvan av 2023, förutsatt att planen vinner laga kraft.

Syftet med den nya detaljplanen är att:

  • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen
  • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad
  • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods
  • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.

Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg. I stället ska planen öka möjligheterna att omvandla området runt högskolan och industriområdena Larsfrid och Villhelmsfält.

Ärendet skickas nu vidare till kommunfullmäktige, som är sista beslutsinstans.

Detaljplan för Stenvinkelgatan ute på granskning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade på tisdagen att detaljplanen för Baronen 2, 3 och 4 ska ut på granskning.

Planen möjliggör upp till 45 nya bostäder med centrumfunktioner i centrala Halmstad. Dessutom tillåter planen byggnader med fem respektive tre våningar på fastigheterna Baronen 3 och 4 samt cirka fem vindslägenheter på Baronen 2.

Området begränsas av Stenvinkelgatan i norr och Brogatan i söder. I väster gränsar planområdet till fastigheten Baronen 5 med den så kallade Gula villan och i öster till Hvitfeldtsgatan.

Totalt täcker området cirka 4 000 kvadratmeter och planerna stämmer överens med kommunens översiktsplan och gällande bostadsförsörjningsprogram.

Detaljplanen möjliggör också ett underjordiskt garage och säkerställer en kulturhistorisk anpassning av de nya fastigheterna till den befintliga miljön.

Plan för 100 nya bostäder på Öster ut på granskning

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade också att lägga ut detaljplanen för Köpmannen 1, 8 och 14 på granskning. Fastigheterna ligger på Östergård, nära Halmstad Arena.

Syftet med detaljplanen är att omvandla området från verksamheter med småindustrier till att bli ett bostadsområde med möjlighet till lokaler på markplan.

Målet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 nya bostäder. Bostäderna ska vara i varierande storlek och inkludera även studentbostäder.

För mer information kontakta:

Urszula Hansson, (S), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 073-562 81 28, urszula.hansson@halmstad.se

Tania Bengtsson (V), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 070-916 63 97, tania.bengtsson@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 105 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.