Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Halmstads kommun är nominerad till e-Diamond award för sina digitala äldrelägenheter

Halmstads kommun och dess digitala äldrelägenheter har chans att vinna pris för mest samhällsnyttiga e-tjänst på eFörvaltningsdagarna i Stockholm den 9-10 oktober.

Halmstads kommun är en av sex finalister som är nominerade till eDiamond Award – ett pris som korar den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.

– Det är jätteroligt att vi är nominerade. I Halmstad har vi de senaste åren gjort en bred och målmedveten satsning på att digitalisera hemvården för att skapa trygghet och livskvalitet hos de äldre, säger Jennie Vidal, förvaltningschef på Hemvårdsförvaltningen.

Förra året invigdes de första digitala äldrelägenheterna i Getinge med ett basutbud av tjänster som underlättar vardagen och gör hemmet säkert och tillgängligt. Det handlar till exempel om automatiska brandlarm, automatisk ledbelysning på väggarna som underlättar nattliga promenader, ett digitalt tittöga så att man kan se och kommunicera med den som ringer på dörren utan att öppna, och digitala lås där man kan styra rättigheter till olika dörrar.

Tanken är att man framöver ska kunna bygga på med fler tjänster och lösningar utifrån hyresgästens behov. Genom att nyttja modern teknik i vården kan man öka förutsättningarna att ta hand om patienter i deras hem. Här kan till exempel ingå olika sensorer som möjliggör för vårdpersonal att förstå patientens aktuella medicinska situation och på så sätt kunna vidta åtgärder utan att patienten behöver lägga in.

– Sverige går en utmanande framtid till mötes med en växande andel äldre i befolkningen. Digitala tjänster och e-hälsa kommer att bli ett viktigt komplement till äldreomsorgen och hemsjukvården för att ge äldre ett mer självständigt liv och kunna bo kvar i sina hem längre. Med hjälp av digitala verktyg kan vi förändra arbetssätt, flytta vården och omsorgen närmare invånarna, och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet, säger Jennie Vidal.

Satsning på smarta hem för äldre har skett i samverkan med det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstad Stadsnät, Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hälsoteknikcentrum. Det är ett samarbete som kommer att växa framöver.

– Vi måste samarbeta över alla organisationsgränser om vi ska lösa behoven i vården. Det är vi bra på i Halland, säger Jennie Vidal.

Om e-diamond award

På eFörvaltningsdagarna i Stockholm den 9-10 oktober utses den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.

Med priset belönas myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare. Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom området e-förvaltning och digitalisering, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Jennie Vidal och Catharina Rydberg Lilja, VD på HFAB, kommer att vara på plats i Stockholm när vinnaren tillkännages på onsdag.

För mer information, kontakta

Jennie Vidal
Förvaltningschef, hemvårdsförvaltningen
Halmstads kommun

0702-67 11 54
jennie.vidal@halmstad.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 103 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.