Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Halmstads Kommun deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

Nu har startskottet gått för Halmstads kommuns medverkan i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat. Sex kommuner deltar och för att få vara med krävs att näringslivsfrågorna är högt prioriterade. Både tjänstpersoner och politiker ska få utbildning via programmet som pågår under 2019 .

Som en del i arbetet med näringslivsfrågorna kommer kommunen att deltaga i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat.

”Halmstad jobbar kontinuerligt för ett bättre företagsklimat och vi har nyligen satt upp det långsiktiga målet att på sikt ha Sveriges bästa företagsklimat. Fler och starkare företag ger tillväxt och arbetstillfällen - det lägger grunden för en välmående och attraktiv kommun för invånare och besökare. Mår företagen bra, mår Halmstad bra, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).”

Utvecklingsprogrammet anordnas av Svenskt Näringsliv och innehåller utbildningar och träffar för erfarenhetsutbyte med de andra sex kommunerna som deltar i programmet; Strängnäs, Nynäshamn, Tanum, Karlskrona, Burlöv och Sollefteå. Innehållet i programmet formas av kommunerna själva. Redan från start finns dock några utpekade områden så som mål, ledarskap, kommunikation och myndighetsutövning.

”Från Halmstad kommer vi dessutom ha önskatfokus på hållbar tillväxt och samverkansmöjligheter mellan kommun och näringsliv. Detta är exempel på viktiga utvecklingsområden för Halmstads kommun kommande år, tillägger Lina Siljegård, Näringslivs- och destinationschef i Halmstads Kommun.”

Programmet innehåller utbildningar och träffar för erfarenhetsutbyte. Det pågår under hela 2019 och både politiker och tjänstepersoner deltar.

”Alla kommuner som deltar i programmet har företagsklimatet som prioriterad fråga inom kommunen, berättar Christer Östlund från Svenskt Näringsliv. Det är ett viktigt kriterium för oss för att vara med i programmet. Kommunerna som deltar kommer att träffas fyra gånger under programperioden för att dels få utbildning i centrala frågor och byta erfarenheter och lärdomar mellan varandra.”

Kontakt:

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande i Halmstads Kommun, jonas.bergman@halmstad.se, 035-13 70 00

Lina Siljegård, Näringslivs- och destinationschef i Halmstads Kommun, lina.siljegard@halmstad.se, 072-229 7865

Christer Östlund, Ansvarig Kommunrelationer Svenskt Näringsliv, christer.ostlund@svensktnaringsliv.se, 08-553 430 28

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.