Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Halmstads kommunala gymnasieskola inför delvis fjärr- och distansundervisning

Halmstads kommun har fattat beslut om att från och med måndag den 23 november införa delvis fjärr- och distansundervisning i Halmstads kommunala gymnasieskola för att minska trängseln i skolornas lokaler. Det med anledning av regeringens beslut om att utöka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor.

– Det här är en förstärkning av de åtgärder vi redan infört och som fortfarande gäller i samma utsträckning. Genom att kombinera närundervisning med fjärr- och distansundervisning säkerställer vi elevernas rätt till utbildning. Samtidigt får de elever och lärare som är på plats i skolan större utrymme och möjlighet att hålla avstånd till varandra, säger Ewa Kristensson, förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Kattegattgymnasiet

  • Varje årskurs har fjärr- och distansundervisning var tredje vecka.
  • Introduktionsprogrammen samt yrkesämnen på yrkesprogrammen kommer ha närundervisning, det vill säga undervisning i skolans lokaler.
  • Arbetsplatsförlagd utbildning, APL, som pågår fortsätter som vanligt.

Sannarpsgymnasiet

  • Varje årskurs har fjärr- och distansundervisning var tredje vecka.
  • Introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan kommer ha närundervisning, det vill säga undervisning i skolans lokaler.
  • Arbetsplatsförlagd utbildning, APL, som pågår fortsätter som vanligt.

Sturegymnasiet

  • De högskoleförberedande programmen kommer delvis bedrivas på distans vissa dagar i veckan.
  • Yrkesprogrammen kommer företrädesvis fortsätta med närundervisning med mindre inslag av distansundervisning.
  • Introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan kommer ha närundervisning, det vill säga undervisning i skolans lokaler.

Ovanstående beslut gäller fram till julledigheten och nytt beslut fattas inför vårterminen beroende på händelseutvecklingen kopplat till pandemin. Beslutet är fattat i samråd med skyddsombud och elevskyddsombud på respektive skola.

Kontaktinformation:
Ewa Kristenssen, förvaltningschef 
ewa.kristensson@halmstad.se
0766958970

Kattegattgymnasiet
Rikard Sjödahl, gymnasiechef
rikard.sjodahl@halmstad.se
0705987474

Sannarpsgymnasiet
Cecilia Ek, gymnasiechef
cecilia.ek@halmstad.se
0702696053

Sturegymnasiet
Maria Ortlieb Melander, gymnasiechef 
maria.melander@halmstad.se
0708455623

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 103 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.