Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inget förnyat bygglov för The Bulls glasveranda

Byggnadsnämnden beslutade i dag att inte bevilja en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för The Bulls glasveranda. Det innebär att verandan måste rivas i september. 

HB Svenska Bio har ansökt om förlängning av det tillfälliga bygglov som finns i dag, från september 2019 och fem år framåt för en tillfällig åtgärd - tillbyggnaden med en glasveranda på restaurang The Bulls. Den nu aktuella tillbyggnaden ansluter till fasaden på Halmstads gamla brandstation men är placerad på kommunal mark som enligt gällande detaljplan är torg och gata, så kallad allmän platsmark som ska vara tillgänglig för alla.

År 2016 beviljades ett tidsbegränsat bygglov för The Bulls tillbyggnad och två år senare, 2018, beviljades en förlängning fram till den 31 augusti 2019. Förlängningen av bygglovet beviljades då i avvaktan på detaljplanearbetet för Lilla torg som i februari i år avbröts med bedömningen av att allmän platsmark inte ska privatiseras. Beslutet att avbryta detaljplanen innebär att Lilla torg förblir ett torg och planlagt som allmän plats.

Allmän platsmark kan endast upplåtas tillfälligt under säsong för enskilt ändamål. Glasverandan är inte av en tillfällig karaktär eller en säsongsbetonad uteservering, utan upplevs som en permanent tillbyggnad, och kan därför inte få en förlängning av det tillfälliga bygglovet. Enligt den nu gällande detaljplanen för Lilla torg får den aktuella platsen för The Bulls glasveranda inte tas i anspråk för ett enskilt ändamål, i detta fall restaurangverksamhet, vilket innebär att ett tillfälligt bygglov inte kan ges.

- Det är viktigt att hela torget är tillgängligt för alla invånare och dessutom överensstämmer inte glasverandan med övriga delar av huset som det finns ett bevarande krav på, säger Jan Prytz (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Den gamla brandstationen där The Bulls i dag har sin verksamhet är av kulturhistoriskt värde med en q-märkning och får enligt gällande detaljplan inte förvanskas till sin yttre form eller allmänna karaktär. Det innebär att byggnaden i september ska återfå sin ursprungliga exteriör.

- Vi måste ha ett enhetligt förhållningssätt till alla näringsidkare i centrala Halmstad, säger Fredrik Luhanka (S), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Kontakt
Jan Prytz (M), ordförande i byggnadsnämnden, 070-847 41 26
Fredrik Luhanka (S), vice ordförande i byggnadsnämnden, 070-691 25 03
Katarina Finyak, bygglovschef, 073-305 40 81

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 103 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.