Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Justering i taxor för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen – ett av ärendena på kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott den 15 januari.

Från och med den 1 mars 2019 ändras taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen. Beslutet innebär ett tillägg av taxa för särskild kontroll och utfärdande av exportintyg.

Tidigare betalades tjänsten av skattebetalarna, men med ändringen får de verksamheterna som nyttjar tjänsten själva stå för kostnaden. Uppskattningsvis kommer taxan att kosta en timmes arbete, det vill säga 1018 kronor. Exportintyg skrivs efter önskemål av livsmedelsföretagare som ska exportera livsmedel till land utanför EU.

Intyget innehåller information om att verksamheten är kontrollerad av behörig myndighet enligt gällande livsmedelslagstiftning. Det är landet som företagaren exporterar till som kräver intyget.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.