Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Karin Åhström blir ny personalchef för Halmstads kommun

Karin Åhström tar i augusti över rollen som ny personalchef för Halmstads kommun. Hon har tidigare erfarenhet som personalchef på såväl Banverket som Apoteket och kommer i sin nya roll att utveckla Halmstads största arbetsplats.

– Det är med stor tillförsikt som vi välkomnar Karin Åhström till uppdraget att utveckla Halmstads största arbetsgivare med över 7900 medarbetare och fler än 70 olika yrkesgrupper. Hon har en bred och väl dokumenterad erfarenhet av såväl operativt som strategiskt personalarbete med ett väl vitsordat ledarskap, säger kommunchefen Fredrik Geijer.

Karin Åhström är 51 år och bor för närvarande i Uddevalla. Hon har tidigare arbetat cirka två år inom Trafikverket och Banverket som bland annat chef för personalavdelningen och har dessförinnan under cirka åtta år arbetat som bland annat HR-strateg och personalchef på Apoteket.

– Det är ett utmanande och spännande arbete att utveckla Halmstads kommun som attraktiv arbetsgivare med kommande pensionsavgångar. En viktig fråga är att driva arbetet med kommunens visionsarbete framåt. Jag vill sträva efter att skapa hållbara förutsättningar för både chefer och medarbetare med fokus på verksamhetens mål, säger Karin Åhström.

1 augusti kommer Karin Åhström att tillträda som personalchef. I rollen kommer hon bland annat att ansvara för koncernens övergripande och strategiska personalpolitik. Med styrdokumentet  "Human Resources -riktning vision 2020" som målbild styr, samordnar och stödjer personalavdelningen på stadskontoret kommunens förvaltningar och bolag inom områdena medarbetarskap, ledarskap, kompetens, arbetsmiljö och hälsa samt  lön och villkor.

– Jag bedömer att Karin med sin trygga och positiva personlighet kommer att kunna bidra starkt till att bland annat fortsätta driva utvecklingen och genomförandet av det personalstrategiska arbetet i samtliga våra verksamheter, säger kommunchefen Fredrik Geijer.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 105 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.