Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kartläggning av kommunens särskilda boenden

Hemvårdsförvaltningen fortsätter sitt intensiva arbete för att brukare och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga efter händelsen på en av enheterna på Bäckagårds särskilda boende. Just nu pågår bland annat en utredning av samtliga av kommunens särskilda boenden, ökad tillsyn och oanmälda inspektioner.

Hemvårdsförvaltningen har som främsta prioritet att se till att brukare på Halmstads kommuns särskilda boenden får den omsorg som krävs. Arbetet med att vidta en rad åtgärder snarast möjligt fortsätter efter de uppkomna missförhållandena på en av enheterna på Bäckagårds särskilda boende.

Under måndagskväll bjuds bland annat anhöriga till de berörda brukarna in till ett möte med möjlighet att diskutera innehållet i vården och lämna förslag till förbättringar.

Hemvårdsförvaltningen kartlägger nu även kommunens övriga särskilda boenden för att säkerställa att brister inte förekommer. Utredningen beräknas vara klar vid december månads slut.

- Äldreomsorgen ska genomsyras av att brukaren känner sig trygg. Vi kommer därför att öka tillsynen i vår verksamhet och genomföra oanmälda inspektioner. Vi ska även ytterligare fördjupa vårt värdegrundsarbete som innebär att alla medarbetare ska skapa tillit, ha respekt för allas lika värde och ha ett ödmjukt bemötande i det dagliga arbetet, säger hemvårdschefen Lisbet Svensson.

Extern utredning föreslås
Med anledning av inträffade kommer även biståndshandläggare få ett förändrat uppdrag att följa upp verksamheten i högre grad. Samtliga åtgärder vidtas i avvaktan på slutsatser från en mer omfattande utredning av den berörda enheten. Hemvårdsnämnden kommer på onsdagens möte behandla ett förslag om en extern utredning av händelsen på Bäckagård för att bland annat kartlägga kontroll, uppföljning samt ansvarsfrågan.

- Jag står bakom de åtgärder som förvaltningen och nämnden nu vidtar. Utredningen får visa om ytterligare förändringar är nödvändiga för att säkerställa en god kvalitet på vår äldreomsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (m).

- Vi välkomnar en oberoende utredning som granskar vårt sätt att arbeta, säger Lisbet Svensson.

Tio anställda förflyttas

Under fredagseftermiddagen fastställdes tillsammans med fackliga företrädare att tio av de 18 anställda på den berörda enheten förflyttas till andra särskilda boenden. Tre av de tio prövas även för arbetsrättsliga åtgärder. Den berörda personalen kommer att fortsätta följas upp och även få stöd av Kommunhälsan.

För mer information kontakta: Lisbet Svensson, hemvårdschef, 035-13 78 64, 0706-70 75 91

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 103 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.