Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunen förlänger avtal för att förhindra akutläge

För att i det akuta läget undvika att ett 60-tal ungdomar i Halmstad blir hemlösa på grund av Migrationsverkets rättsliga tolkning av gymnasielagen så förlängs kommunens kontrakt med stödorganisationen Agape Halmstad. Föreningen ger hjälp och stöd till de studerande ungdomarna att hitta eget boende.

- Jag är oerhört upprörd över statens agerande i den här frågan. Det är extremt ansvarslöst och helt oacceptabelt att behandla både unga människor och en kommun på det här sättet. Detta hade såklart gått att lösa på ett betydligt smidigare sätt om det bara hade funnits något som helst intresse hos regeringen att reda ut den soppa som deras egen lagstiftning har orsakat, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Migrationsverkets ställningstagande när det gäller ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen gör att 61 unga människor som i dag bor på Spenshult förlorar sin nuvarande rätt till boende och dagersättning. Ytterligare 30 kan beröras inom kort.

Kommunstyrelsens ordförande har nu fattat ett delegationsbeslut att använda 255 000 kronor från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter för att Agape Halmstad ska fortsätta stödja ungdomarna, och så långt det är möjligt undvika akut hemlöshet, ökad psykosocial ohälsa och i förlängningen stora kostnader för kommunen. Finansieringen bidrar till ökad trygghet för både målgruppen som kommunen i stort.

- Detta handlar om en ytterst omfattande och akut situation där en stor grupp unga människor utan socialt skyddsnät ställs utan tak över huvudet mitt i vintern. För att förhindra en katastrofliknande situation behöver vi samverka med civilsamhället och Agapes insatser kommer att vara mycket värdefulla i det här läget, säger ko­mmunstyrelsens ordförande Jonas Bergman.

Bakgrund

Under 2015 sökte drygt 17 000 ensamkommande 16- och 17-åringar asyl i Sverige. De långa handläggningstiderna gjorde att många hann fylla arton år innan de fick beslut i sitt asylärende.

När den så kallade nya gymnasielagen trädde i kraft 2018 (SFS 2018:756) gav den vissa unga vuxna som kommit som ensamkommande barn, men fått avslag i sitt asylärende, möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för studier. Ansökningsperioden var begränsad till perioden 1 juli – 30 september 2018. Cirka 7000 personer i Sverige har fått bifall.

I Halmstads kommun finns cirka 130 personer som fått bifall på sin ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd på gymnasielagen. De studerar någon form av yrkesförberedande gymnasieutbildning som tagits fram inom Halmstads kommun för att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens. Av de 130 bor cirka 70 redan i eget boende medan 61 personer bor på Migrationsverkets anläggningsboende Spenshult.

Kontaktpersoner:

Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande 072-2336416

Hanna Glans, tillväxtstrateg 072-9663211

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.