Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunen gör Lex Sarah-anmälan efter stort och långvarigt strömavbrott i september

Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun har gjort en Lex Sarah-anmälan i samband med ett omfattande strömavbrott den 5 september i år då över 8000 hushåll stod utan el.

Strömavbrottet fick stor påverkan på hemvårdens 500 kunder i Söndrum, Pålsbo, Tylösand och Frösakull samt Pålsbo äldreboende och äldrelägenhetshus samt Bäckagårdens kortidsenhet.

Hemvårdsförvaltningen har gjort en utvärdering av händelseförloppet och lämnat till kommunledningsförvaltningens krisorganisation, säkerhets- och trygghetsfunktion för vidare analys på kommunnivå.

Ann-Mari Mäkikangas är säkerhetsdirektör, Halmstads kommun. – Vi kan se att vi följt våra rutiner i stort, däremot finns det delar vi kan förbättra, till exempel inom kommunikationsområdet, kommenterar hon. Hemvårdsförvaltningen har under de svåra förhållandena klarat uppdraget bra med manuella rutiner, men har ändå uppmärksammat vissa risker och sårbarheter.

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är känsliga för elavbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och elförsörjning är avgörande för att upprätthålla en säker vård och omsorg. Elavbrott kan snabbt leda till allvarliga konsekvenser och akut behov av evakuering eftersom många kunder är beroende av el för till exempel värme/ventilation och olika larmsystem.

Händelsen anmäls till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i enlighet med gällande regelverk. Lex Sarah utgör ett lagstadgat viktigt led i kvalitetsarbetet. Ingen person kom till allvarlig skada, ett fåtal fallolyckor har förekommit.

Kontakt:

Helen Lundqvist Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) Hemvårdsförvaltningen tel 035-137000

Gabriela Arvidsson, myndighetschef Hemvårdsförvaltningen tel 035-137000

Ann-Mari Mäkikangas, säkerhetsdirektör Halmstads kommun, tel 0702-05 06 20.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt kommunikatör kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen 070-147 70 89