Skip to main content

Kommunens delårsrapport visar på positivt resultat

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2019 06:39 CEST

Personal- och ledningsutskottet godkände under sitt möte på tisdagen om delårsbokslutet för perioden januari till augusti 2019. Rapporten visar att prognosen för 2019 ser ut att ge ett balanskravsresultat på 33 miljoner kronor. Ett sådant resultat skulle innebära att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara högre än kostnaderna.

Utöver de ekonomiska målen har kommunfullmäktige beslutat om 10 kommunkoncernövergripande mål med ett större samhällsutvecklingsperspektiv än tidigare. Fullmäktige har inte angivit resultatnivåer för dessa mål. Utifrån de önskade effekter som angivits för varje mål har kommunstyrelsen istället beslutat om ett antal indikationer per mål som används för att bedöma om utvecklingen går i rätt riktning. I delårsbokslutet bedöms att förflyttning sker i linje med önskade effekter för 3 av de 10 målen, medan delvis förflyttning sker i 4 mål. För 3 av målen ligger inte utvecklingen i linje med önskade effekter.

Utredning om sammanslagning av förvaltningar ut på remiss

Slå ihop fastighetskontoret och teknik- och fritidsförvaltningen, tydliggör ekonomistyrningen och se över samhällsbyggnadsprocessen. Det är några av de förslag som finns i utredningen för att skapa en effektiv och ändamålsenligt förvaltningsorganisation för en mer hållbar lokalförsörjning.

Halmstads kommuns lokalförsörjning, särskilt den del som gäller förskolor och skolor, fungerar i nuläget inte optimalt. Med den bakgrunden beslutade kommunfullmäktige i december 2018 om att se över förvaltningsorganisationen.

Personal- och ledningsutskottet beslutade på sitt möte under tisdagen att skicka förslagen i utredningen på remiss till berörda nämnder – fastighetsnämnden, teknik- och fritidsnämnden, servicenämnden samt även AB Industristaden.

15,5 miljoner kronor i stöd till flygplatsen

För att täcka Halmstads flygplats ABs förluster under åren 2017 och 2018 beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott att godkänna ett stöd på 15,5 miljoner kronor.

Utbetalningen ges i enlighet med de EU-regler som styr vilka kategorier av stöd som är förenliga med regler för den inre marknaden. Exempelvis får en flygplats inte ha fler än 200 000 passagerare per år för att ta emot stöd för att täcka rörelseförluster. Halmstads flygplats hade både 2017 och 2018 cirka 135 000 passagerare.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Kontaktuppgifter:

Ella Kardemark (KD), ordförande KPLU.  Tel: 072-534 09 00

Ann-Charlott Mankell (M), 1:e vice ordförande KPLU, Tel: 070-245 82 69

Krissi Johansson (S), 2:e vice ordförande KPLU, Tel: 072-727 94 90

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.