Gå direkt till innehåll
Mjellby konstmuseum från ovan
Mjellby konstmuseum från ovan

Pressmeddelande -

​Mjellby konstmuseum renoveras för framtiden

Mjellby konstmuseum ska renoveras och byggas ut med start under år 2022. I kommunens budget avsätts 32 miljoner för att kunna bibehålla befintliga samlingar, utveckla verksamheten och möta framtidens behov. De nya lokalerna beräknas stå klara under år 2023. 

Halmstad är en viktig konstdestination med såväl svenska som internationella konst- och kulturintresserade besökare. För att kunna bibehålla och utveckla verksamheten behöver Mjellby konstmuseum renoveras och byggas ut. 

En omfattande förstudie gjordes 2017 kring framtida investeringsbehov på Mjellby konstmuseum. Två olika förslag togs fram. Efter en remissrunda till berörda förvaltningar år 2019, förordades ett förslag som syftar till att upprätthålla och säkerställa befintlig verksamhet. Kommunstyrelsen tog beslut om investeringssumman som efter en uppräkning från 2017 landade på 32 miljoner. I budgetförslagen för 2020 råder samsyn mellan alliansen och socialdemokraterna om investeringen vilket innebär grönt ljus för renoveringen.

De 32 miljonerna ska täcka byggnation av större funktionsytor för att hantera och förvara konst. Dessutom kommer miljön för både konsten och publiken säkerställas genom insatser för inomhusklimatet och med ny ventilation.

- Investeringen innebär att Mjellby konstmuseum kan ta ett kliv in i framtiden, säger Ola Magnusson, förvaltningschef på Kulturförvaltningen. Det är inte minst viktigt då museet förvaltar och utvecklar ett viktigt lokalhistoriskt och nationellt arv i form av Halmstadgruppens konst. Satsningen möjliggör också ett fortsatt framgångsrikt arbete med internationella utställningar, som förutom att leverera konstupplevelser i världsklass till Halmstadborna, även sätter Halmstad på kartan som en viktig konstdestination.

- Nyrenoverade Hallands konstmuseum och ett upprustat Mjellby konstmuseum ger ny och häftig dragkraft till Halmstad och Halland för konst- och kulturintresserad publik från när och fjärran, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande. Besöksnäringen är mycket viktig för Halmstad och det är riktigt härligt att vi nu kan stärka Halmstads position som konstdestination.

- Det är fantastiskt bra att detta blir verklighet. Nu kan Mjellby konstmuseum fortsatt stärka sin profil som ett centrum för kunskap och bildning om surrealistisk konst. Det här möjliggör att arvet efter Halmstadgruppen som en viktig del av svensk konsthistoria kan leva vidare och skapa ett mervärde också för kommande generationer Halmstadbor och besökare, säger Krissi Johansson (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Mjellby konstmuseum stänger för renovering under 2022 och beräknas öppna igen under 2023. Exakt tidplan är ännu inte fastslagen.

Mer information och kontakt

Ola Magnusson, Förvaltningschef, kulturförvaltningen   Tfn: 0766-954611  

Karolina Petersson, Enhetschef Konst, kulturförvaltningen   Tfn: 0727-15 72 23       

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.