Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nej tack till reklam halverade inflödet

För ett år sedan sa Halmstads kommun nej tack till pappersreklam. Syftet var främst att minska mängden avfall, men också att förbättra arbetsmiljön för alla dem som behöver hantera den reklam som kommer till kommunen. Uppföljningen ett år senare visar att mängden reklam har minskat med 50 procent.

Mätningar av mängden reklam under 2021 visade att Halmstads kommun årligen tog emot 3 ton papper, som efter utdelning till verksamheterna ändå oftast hamnade rakt i återvinningen. En handlingsplan, som bland annat innebar en reklamspärr i SCB:s adressregister, dialog med leverantörer och intern kommunikation, togs fram och uppföljningen visar att mängden reklam nu minskat till 1,5 ton.

– Det är fantastiskt glädjande att vi genom att arbeta tillsammans har lyckats halvera mängden. Både miljö och arbetsmiljö är vinnare, säger hållbarhetsstrateg Alexandra Sandberg.

Inom Halmstads kommun kommer arbetet nu att fortsätta. En ny uppföljning ska göras nästa år, med förhoppning om fortsatt effekt i form av ytterligare minskad mängd inkommande reklam. 

Andra offentliga aktörer inspireras av Halmstad
Många andra offentliga aktörer har hört av sig till Halmstad och fått ta del av handlingsplanen för att kunna göra ett liknande arbete hos sig.

– När vi tar steg i rätt riktning och får spridning så blir effekten ännu större. Det är en konkret uppgift som är relativt enkel och gett stort engagemang. Det är kul att Halmstad får vara en inspirationskälla i detta sammanhang, säger Alexandra Sandberg.

För mer information, kontakta: 
Alexandra Sandberg, hållbarhetsstrateg: 076-695 49 70, 
alexandra.sandberg@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 103 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.