Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nödvändiga åtgärder vidtas på Bäckagårds särskilda boende

HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Hemvårdsförvaltningen har anmält brister i omsorgen av brukare på en av enheterna på Bäckagårds särskilda boende. Redan nu har flertalet åtgärder vidtagits och förvaltningen ser över hur man ytterligare säkerställer omsorgen av äldre.

- Brukare och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga med vården som ges på kommunens särskilda boenden. Den inträffade händelsen på den aktuella enheten är djupt beklaglig och innebär att vi kommer att se över verksamhetens kontrollsystem, säger hemvårdschefen Lisbet Svensson.

Sedan de första signalerna kom, om eventuella missförhållanden på en av enheterna på Bäckagårds särskilda boende, i slutet av september har en noggrann utredning gjorts. Anmälningarna har nu resulterat i en Lex Sarah-anmälning och flera åtgärder har vidtagits. Under gårdagen kontaktades anhöriga till brukarna på den aktuella enheten och informationsträffar har hållits med all personal på Bäckagård. Den berörda personalen har även fått särskild information för att tydliggöra förvaltningens krav på omsorgen av de äldre. Personalgruppen på den aktuella avdelningen kommer att delas och ett antal personer har eller kommer att få byta arbetsplats. Den fortsatta utredningen får utvisa om ytterligare åtgärder är nödvändiga.

- Det är oerhört viktigt att ta tag i den nu uppkomna situationen. Äldreomsorgen i Halmstad ska alltid sätta brukarens behov i centrum, säger hemvårdsnämndens ordförande Liselotte Svensson. Satsning på utbildning Hemvårdsförvaltningen har redan tidigare genomfört omfattande utbildningar i värdegrundsfrågor för personalen. Nu kommer insatserna att intensifieras.

- Vi kommer att pröva hur våra kontrollsystem kan förbättras och på så vis förebygga att liknande situationer uppstår igen. Vi kommer att arbeta för att öka medvetenheten om hur en god vård och omsorg ska bedrivas utifrån förvaltningens antagna värdegrund, säger Lisbet Svensson.

Framöver kommer händelsen att utredas ytterligare. Anhöriga till de berörda brukarna kommer att bjudas in till möte med möjlighet att diskutera innehållet i vården och lämna förslag till förbättringar. Berörd personal och arbetet på den aktuella enheten kommer att få nödvändigt stöd och följas upp noggrant.

För mer information kontakta:
Lisbet Svensson, hemvårdschef, 035-13 78 64, 0706-70 75 91
Halmstads kommun

  • Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel 035-12 34 56 Fax 035-12 34 56
Bankgiro 123-4567 • Postgiro 1 23 45-6 • www.halmstad.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 103 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.