Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt arbetssätt för att signera ordination och överlämning

Från och med den 2 maj kommer alla signeringar som görs vid överlämning av läkemedel eller vid hälso- och sjukvårdsordinationer i Halmstads kommun att vara digitala.

Det innebär att personalen signerar överlämningen med hjälp av appen Alfa e-läkemedel som är tillgänglig i deras arbetstelefon.

Det finns flera fördelar med digitala signeringslistor. Patientsäkerheten ökar och personalen får en tydligare överblick över patientens behov. Det blir enklare rapportering och uppföljning samt enklare hantering av avvikelser. Dessutom varnar telefonen om en signering inte görs i tid.

– Vi hoppas mycket på det här arbetssättet. Det blir tydligare och enklare för personalen och i och med det ökar patientsäkerheten och kvaliteten på vården, säger Brita Andersson Yli-Länttä, verksamhetschef inom hemsjukvård och förebyggande på hemvårdsförvaltningen.

Tidsbesparing och minskad pappershantering
Vidare minskar pappershanteringen drastiskt för den legitimerade personalen som arbetar fram signeringslistorna. Det är 4200 användare inlagda i systemet som hanterar drygt 2000 patienter. Idag kan antalet signeringslistor vid ett boende utan problem uppgå till 2-3 listor per patient och månad. För ett boende med 40 patienter medför detta mellan 80-120 listor som varje månad ska sammanställas och kontrolleras. Det digitala hjälpmedlet innebär tidsbesparingar för både legitimerad och delegerad personal och den tiden kan istället användas för det personliga mötet med patienten.

– Med detta system kvalitetssäkrar vi hanteringen av läkemedel och det innebär tidsbesparingar som ger personalen möjlighet till kvalitativ tid med brukare och patienter, säger Linda Thronée, enhetschef vid socialförvaltningen

Detta är del av Halmstads kommuns arbete för att på olika smarta sätt digitalisera välfärden.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Johnsson, utvecklingsledare
hemvårdsförvaltningen
Tel: 0732 308970, Charlotte.u.johnsson@halmstad.se

Mia Lundholm, verksamhetsutvecklare IT
socialförvaltningen
Tel: 035-13 86 09, mia.lundholm@halmstad.se

Ämnen

Regions

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt kommunikatör kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen 070-147 70 89