Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så har det gått för kommunens serviceassistenter

Hösten 2017 startade Halmstads kommun ett projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen i syfte att få personer som står utanför arbetsmarknaden intresserade av att arbeta inom vård och omsorg och att på sikt bli självförsörjande. Nu är de första serviceassistenterna färdigutbildade vårdbiträden och har fått anställning inom äldreomsorgen.

Deltagarna har antingen haft en bakgrund av långtidsarbetslöshet, har en funktionsnedsättning eller är nyanlända till Sverige och Halmstad. Sedan start har totalt 45 personer fått anställning som så kallade serviceassistenter inom äldreomsorgen, arbetsuppgifterna har bland annat varit att ansvara för kök och servera mat, städ och tvätt och att delta vid aktiviteter med de äldre.

De första vårdbiträdena är utbildade och anställda

Hittills har tio serviceassistenter utbildat sig till vårdbiträden och tre stycken har valt att vidareutbilda sig till undersköterskor. Sex av dessa har i nuläget fått anställning inom äldreomsorgen och fler kommer att anställas under vår och sommar 2019.

– Vi är stolta över är att vi hittat en bra utvecklingsmodell för serviceassistenterna. Alla som har deltagit har erbjudits ett utbildningspaket som innehållit Halmstads kommuns första riktiga vårdbiträdesutbildning. Flera personer har parallellt läst SFI utbildningen och svenska som andraspråk, vilket är en förutsättning för att klara av utbildningarna som erbjuds. För de personer som haft språket som ett hinder har vi erbjudit språkcafé vilket har varit omtyckt säger Jeanette Hansson, projektledare på hemvårdsförvaltningen.

I utvärderingen som gjordes förra året visas ett gott resultat upp. Serviceassistenterna har varit uppskattade och har under sin tid på äldreboendena fungerat som en avlastning för ordinarie personal som i sin tur fått mer omsorgstid för kunderna. Majoriteten av serviceassistenterna har upplevt att de känner sig behövda och att de fått en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden igen.

– Tack vare detta har jag lärt mig svenska snabbare. Det har varit perfekt att få jobba på ett äldreboende, med gamla underbara människor som man kan lära sig mycket ifrån, som hur samhället var innan och hur det funkar nu. Det här har varit ett första steg på den svenska arbetsmarknaden och en chans för mig att bestämma mig för vad ska jag jobba med framöver. Jag har läst till undersköterska på distans i Varberg och nu har jag fått anställning på Kattegatts äldreboende, säger Mohammed Bello, undersköterska.

Trots ett lyckat resultat kommer projektet med serviceassistenter att avslutas i november 2019 och i nuläget finns inga planer på att fortsätta med extratjänsterna på grund av ett regeringsbeslut.

– Vi på hemvårdsförvaltningen hade gärna fortsatt projektet med serviceassistenter. Vi ser ändå positivt på ett fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen då Halmstads kommun och hemvårdsförvaltningen har ett stort behov av arbetskraft både kort- och långsiktigt. Jag är säker på att vi kommer att hitta andra sätt att arbeta med arbetssökande framöver, säger Jeanette Hansson.

För mer information, vänligen kontakta:
Jeanette Hansson, projektledare hemvårdsförvaltningen
072 – 24 33 151
jeanette.hansson@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.