Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samordningsfördelar när turistbyrån flyttar till teatern

I början av nästa år flyttar Halmstad Tourist Center in på Halmstads Teater. Förändringen är ett led i kommunens arbete med att nå ett effektivt lokalutnyttjande för verksamheter med beröringspunkter. Turistbyråns service och biljettförsäljning ska i fortsättningen finnas i nedre foajén, där en ombyggnad har påbörjats. Genom flytten kommer teatern att bli än mer tillgänglig och öppen för såväl invånare som besökare.

– Halmstad Tourist Center kommer att hamna i stråket från Resecentrum med dess koppling till den nya färjeförbindelsen med Danmark, via det som ska bli nya Österskans med hotell, saluhall, restaurang och grönområden vid Nissan, till affärsgatorna och Stora torg, säger tillväxtdirektör Lina Siljegård.

Bakgrunden till flytten är kommunens uttryckta ambition att olika verksamheter ska vara placerade så att man når ett effektivt lokalutnyttjande. Kommunala verksamheter som har beröringspunkter ska så långt det är möjligt samordnas – som de som hanterar evenemang och turism.

Kan behålla fokus på det mänskliga mötet 
– Många kommuner i landet avvecklar sin fysiska turistinformation till förmån för digitalisering. Men genom flytten till teatern och den samordning av kompetenser som blir möjlig, kan vi både utöka vår närvaro digitalt och fortsätta att bedriva en fysisk turistbyrå med fokus på det mänskliga mötet, säger Karolina Davidsson, vd för Destination Halmstad AB, som omfattar såväl Halmstads Teater som Halmstad Tourist Center.

Flytten innebär också att Halmstads Teater kan bli mer öppen än idag eftersom det kommer att finnas en bemannad reception.

– Förhoppningen är att flytten och ombyggnaden av teatern ska vara genomförd i mars. Innan allt faller på plats kan det bli lite stökigt i teaterns foajé. Vi hoppas på förståelse för det, säger Karolina Davidsson.

Förutom Halmstad Tourist Centers personal flyttar även Destination Halmstads övriga 20-talet medarbetare från Fattighuset till Halmstads Teater under våren.

I linje med kommunens ambition för verksamhetens lokaler förbereds nu en försäljning av Fattighuset.

– Det är vår ambition att den fortsatta användningen av byggnaden ska bidra till attraktivitet och utveckling av centrumkärnan, säger Lina Siljegård.

För mer information, kontakta:
Karolina Davidsson, vd för Destination Halmstad AB : 0768-13 74 26
Lina Siljegård, tillväxtdirektör, Halmstads kommun, 0722-29 78 65

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.