Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Skolverksamhet kan bedrivas i Furulundsskolans paviljonger enligt dom i Mark- och miljööverdomstolen

Skol- och fritidsverksamheten i Furulundsskolans paviljonger kan fortsätta som tidigare. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet från miljönämnden och gör samma bedömning som mark- och miljödomstolen när det gäller ljudnivåer och partikelhalter.
– Jag är glad över att ärendet nu är prövat och att vi kan fortsätta bedriva undervisning i lokalerna, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Domen från Mark- och miljööverdomstolen sätter därmed punkt för ett ärende som startade i juli 2017. Då beslutade miljönämnden i Halmstads kommun att förbjuda barn- och ungdomsnämnden att driva skola och fritidsverksamhet i Furulundsskolans paviljonger eftersom platsen inte ansågs lämplig.

Efter det har ärendet varit uppe för beslut hos både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Både barn- och ungdomsnämnden och miljönämnden har velat ha ett klargörande från domstol när det gäller vilka platser som är lämpliga för skol- och fritidsverksamhet när det gäller partikelhalter samt bullernivåer inne i lokalerna och på skolgården.

Mark- och miljödomstolen kom med sin dom i februari 2019. Domen innebar att miljönämndens beslut om förbudet att bedriva verksamhet i Furulundskolans paviljonger upphävdes. Domstolen ansåg att det saknas grund för förbudet. Domen överklagades av miljönämnden som yrkade på att Mark- och miljööverdomstolen skulle fastställa förbudet.

Men Mark- och miljööverdomstolen gör nu samma bedömningar som mark- och miljödomstolen när det gäller partikelhalter samt ljudnivåer inne i lokalerna och på skolgården, och avslår överklagandet.

– Vi har nu fått det klargörande som vi har efterfrågat. Domen kommer att bli vägledande för hur miljönämnden framöver ska bedöma platsers lämplighet för verksamheter som gäller barn och unga, säger Anna Fallkvist, (M), ordförande i miljönämnden.

För mer information, kontakta:

Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 076-855 12 90, lovisa.aldrin@halmstad.se

Anna Fallkvist (M), ordförande i miljönämnden, 070-656 48 69, anna.fallkvist@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 103 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.