Gå direkt till innehåll
Lekplatsen på Anneslättsgatan i Oskarström är en av tre lekplatser som ska rustas upp under 2019. Halmstads kommun tar gärna in synpunkter, åsikter och förslag på hur områdena ska utformas.
Lekplatsen på Anneslättsgatan i Oskarström är en av tre lekplatser som ska rustas upp under 2019. Halmstads kommun tar gärna in synpunkter, åsikter och förslag på hur områdena ska utformas.

Pressmeddelande -

Tyck till om lekplatser i webbenkäter

Sagoängen i Halmstad och två lekplatser i Oskarström ska rustas upp för sammanlagt fem miljoner kronor. Hur de ska se ut och vad de ska innehålla? Det får Halmstads kommuninvånare vara med och bestämma.

I höstas stod det klart att Boverket beviljat 2,5 miljoner kronor i bidrag för upprustning av kommunens befintliga lekplatser Sagoängen på Galgberget i centrala Halmstad samt lekplatserna på Anneslättsgatan och Lövhultsvägen i Oskarström. För att få bidraget krävdes att kommunen skulle gå in med lika mycket pengar, vilket innebär att lekplatserna kommer att rustas upp för sammanlagt fem miljoner kronor. En miljon kronor går till respektive lekplats i Oskarström, tre miljoner till Sagoängen.

– Det känns fantastiskt bra att kunna göra så stora satsningar på lekplatserna, säger Charolina Klintberg, landskapsarkitekt på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Enkäter öppna för alla som vill tycka till

När lekplatserna nu rustas upp vill Halmstads kommun ha in synpunkter, åsikter och förslag på hur områdena ska utformas från kommuninvånare och andra besökare. Från och med idag finns det därför två enkäter på kommunens webbsida där man kan gå in och lämna sina önskemål, en för Sagoängen och en för lekplatserna i Oskarström.

– Vi hoppas att så många kommuninvånare som möjligt passar på att lämna sina förslag på vad de önskar att lekplatserna ska innehålla och vad de vill göra där. På det viset kan vi ta med dessa önskemål i vår planering. Vi vill ju att lekplatserna ska bli omtyckta och välbesökta, säger Hanna Sandqvist, landskapsingenjör på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Kommunens första utflyktslekplats

Sagoängen på Galgberget är en omtyckt lekplats. Planen är att det ska bli kommunens första så kallade utflyktslekplats, ett utflyktsmål för alla kommuninvånare oavsett var du bor. Lekplatsen ska även locka turister och övriga besökare.

Tidplan

Planering och projektering av samtliga tre lekplatser pågår under våren. Byggnation kommer att påbörjas efter sommaren.

– Förhoppningsvis ska vi kunna inviga våra nya fina lekplatser i slutet av året, säger Charolina Klintberg.

Länkar till enkäterna

Här hittar du enkäten som rör Sagoängen, öppen 25/1- 15/2.

Här hittar du enkäten som rör lekplatserna i Oskarström, öppen 25/1- 3/3.

För mer information, kontakta:

Charolina Klintberg, landskapsarkitekt, teknik- och fritidsförvaltningen, tfn 035- 13 77 39, charolina.klintberg@halmstad.se

Hanna Sandqvist, landskapsingenjör, teknik- och fritidsförvaltningen, tfn 035- 15 27 38, hanna.sandqvist@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Relaterat innehåll

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 105 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.