Skip to main content

​Utvecklingsprogrammen i Getinge och Oskarström har reviderats

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2019 16:30 CEST

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att anta revideringen av de båda utvecklingsprogrammen Framtid Getinge och Framtid Oskarström. Programmen syftar till att skapa en arena för kontinuerlig dialog på orterna mellan invånare, näringsliv, föreningsliv och politiker.

Tillsammans med samhällsföreningarna i Getinge respektive Oskarström har Halmstads kommun under 2018 och 2019 arbetat med att aktualisera och bredda programmen för att involvera fler invånare, särskilt då barn och unga. Samhällsföreningarna har varit drivande i att engagera invånare i alla åldrar i arbetet. En viktig del i arbetet är formulera en gemensam målbild för samhället, i målbilden anges vad man vill uppnå och hur man ska gå till väga för att uppnå målen inom ett antal områden. Målbilden kompletteras med en idé- och åtgärdslista som uppdateras kontinuerligt.

Framtidsbilden för Getinge har konkretiserats i fyra ämnesområden:

  • läge, natur och identitet
  • centrum, boende och mötesplatser
  • näringsliv, arbete och infrastruktur
  • skola, sport och fritid.

Oskarströms framtidsbild omfattar ämnesområdena:

  • bästa uppväxtvillkor
  • näringsliv och arbetsmarknad
  • boende, kommunikationer och centrum
  • identitet och delaktighet.

– Oskarström och Getinge är två stora orter vars utveckling påverkar hela kommunen. Programmen låter orternas invånare i alla åldrar vara med och formulera hur man vill se trakten stärkas, och jag är särskilt glad att vi så starkt lyfter de ungas tankar, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunstyrelsen avsätter medel för åtta utvecklingsprogram. Förutom Getinge och Oskarström, omfattas Vallås, Simlångsdalen, Trönninge, Harplinge, Kvibille och centrala Halmstad (Stadens hjärta) i satsningen. En gång per mandatperiod revideras utvecklingsprogrammen.

Ny detaljplan antagen i Gullbrandstorp

På fastigheten i Gullbrandstorp, där det tidigare låg en bensinmack, kan det nu byggas bostäder. Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att anta en ny detaljplan för den aktuella fastigheten. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med lägenheter i flerbostadshus i centrala Gullbrandstorp och stärka ortens centrumnod. Ambitionen är att komplettera och bredda ortens bostadsbestånd som i dag främst består av villabebyggelse.

Med tillåten byggrätt finns möjlighet att bevara nuvarande byggnad i två våningar och bygga till med ungefär 300 kvadratmeter, alternativt riva och bygga nytt i tre våningar med 25–30 lägenheter.

– Ett toppenexempel på smart förändring. Nu möjliggörs efterlängtade hyresrätter på en plats nära till service, säger Jenny Axelsson.

De synpunkter som kommit in till kommunen i samband med prövningen av den nya detaljplanen har bland annat handlat om trafikbuller, vatten- och avlopp, markföroreningar, byggnadshöjd och antal bostäder.

Åledsskolan får fyra extra klassrum

Halmstad växer och befolkningsprognosen visar på en kraftig ökning av elever i grundskolan de närmaste åren. På skolorna i verksamhetsområde Oskarström/Åled är det nu trångt och insatser på både lång och kort sikt planeras. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ge förvaltningen i uppdrag att göra lämpliga markförvärv som möjliggör en framtida ny- eller ombyggnation av skolorna i Oskarström och Åled. För att snabbt lösa trångboddheten på Åledsskolan får fastighetsnämnden i uppdrag att placera en paviljong med fyra klassrum på skolan.

Beslutet i utskottet innebär också att utreda om det kombinerade folk- och skolbiblioteket på Österledsskolan kan flytta till en lokal i närheten för att frigöra ytor till skolverksamheten. Planeringen av permanenta skollokaler i Oskarström/Åled är beroende av vilken framtida skolorganisation som barn- och ungdomsnämnden beslutar om, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott begär därför en redovisning av den framtida skolorganisationen i området när den är fastställd.

För mer information kontakta:

Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-15 74 476, jenny.axelsson@halmstad.se

Berthilsson, Carl-Johan (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 070-355 79 79, carl-johan.berthilsson@halmstad.se

Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 
072-085 35 71, stefan.palsson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.