Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Väktare i centrum ökar den upplevda tryggheten

Den upplevda tryggheten i centrala Halmstad har ökat och det beror på kommunens insats med patrullerande väktare. Det visar den årliga trygghetsenkäten som Halmstads kommun genomför tillsammans med polisen.

Kommunstyrelsen fick vid dagens sammanträde en redovisning av enkäten som genomfördes från mitten av september till mitten av oktober 2023.

Väktare har patrullerat i centrum sedan juni 2023 och efter bara fyra månader svarar över 60 procent av de som känner till insatsen att de upplever att tryggheten ökat i centrum.

-Beskedet i enkäten är att insatsen med patrullerade väktare är trygghetsskapande och därför känns det bra att vi har sagt att vi vill utvidga området till att innefatta delar av området vid Stadsbiblioteket, östra sidan av Nissan, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S).

Undersökningen visar också att det är i stadskärnan samt på kvällar, när det är mörkt som flest känner sig otrygga.

-Vi är tacksamma när samverkansparter bistår oss som bland annat med ordningsvakter som finns på plats i ett begränsat område i centrum och enkäten visar också att det skapar ökad trygghet, säger Gustav Rosén Zetterberg som är lokalpolisområdeschef i Halmstad.

Oro för sexualbrott

Över 70 procent av de tillfrågade känner sig trygga i området de bor i och det är framför allt våldsbrott de är oroliga över för sin egen del.

Tittar vi på oron över att anhöriga riskerar att bli utsatta för brott är det tydligt att män oroar sig över att kvinnliga anhöriga ska utsättas för sexualbrott. Nästan 90 procent av männen som skattat sin oro för anhöriga nämner sexualbrott.

När det gäller hur man upplever tryggheten i trafiken i Halmstad så är cirka 70 procent trygga. Det är framför allt runt fortskaffningsmedlet cykel som det på olika sätt upplevs vara otryggt i trafiken. Detta tillsammans med platser där olika trafikslag möts som korsningar, rondeller och övergångar vilket nämns flest gånger.

Det är framför allt boende i centrum Väster och Öster samt i Söndrum och Nyhem som har svarat på enkäten. Och den största gruppen svarande finns i åldern 46 till 65 år.

Bifogat finns en sammanfattande rapport kring enkäten.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Stefan Pålsson, (S) kommunstyrelsens ordförande
Tel: +46 720 85 35 71

Anna Fallkvist (M) 1:e vice ordförande
Tel: +46 735 58 45 63

Ella Kardemark (KD) 2:e vice ordförande
Tel: +46 725 34 09 00

Victor Rundqvist (C) 3:e vice ordförande
Tel: +46 735 61 82 09

För sakupplysningar kring enkäten:

Therese Wallgren, trygghetsstrateg
e-post: therese.wallgren@halmstad.se
tel: 070-28 30 952

Fakta, trygghetsenkäten:

•Alla som bor i Halmstads kommun kan svara. Det var 1 694 svarade (varav 571 män, 1 113 kvinnor samt 10 som identifierar sig som varken man eller kvinna).

•Det var möjligt att svara under en månad, från mitten av september till mitten av oktober 2023.

•Digital enkät på halmstad.se och polisen.se

•Sjunde tillfället som enkäten genomförs. Första genomfördes 2016.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationsstrateg, kommunledningsförvaltningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 105 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 9 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.