Pressmeddelande -

Öka tillväxt i företag genom att utveckla personalen

 

I “Ledningssystem för friskvård” beskriver Lisbet Olofsson utifrån sin mångåriga erfarenhet hur man bygger upp ett integrerat ledningssystem för att främja hälsan inom en organisation eller verksamhet. Läs i boken om hur friskvård blir hållbart och effektivt, om hur förbättrad arbetsmiljö får personalen att trivas bättre och tillväxten gynnas.

Boken är skriven för både stora och små företag och organisationer, från ledningsgrupp till chefer, arbetsledare, fackförbund, företagshälsovård, hälsovetare och friskvårdsansvariga. Lär av en som provat det mesta inom friskvård!

Lisbet Olofson har en bakgrund som anställd friskvårdare i tio år i tung industri. Hennes arbete där gav nästintill omgående resultat vilket resulterade i att Lisbet blev uppvaktad av media, fack och arbetsgivare. Hon insåg därmed behovet av en fungerande metodik och startade en egen konsultverksamhet i området.

”När journalister började ta kontakt med mig och var nyfiken på hur jag fått så bra resultat insåg jag att min kunskap är värdefull och att jag inte ville avslöja alla mina knep gratis.” - Lisbet Olofsson

”Hela mitt yrkesverksamma liv ligger nedpackad i en bok som jag själv kan använda som uppslagsbok. Jag behöver inte ha allt i huvudet längre utan kan utveckla de hela. Många tycker jag är vansinnig som skriver ned precis hur man ska göra för att skapa en hållbar arbetsplats där medarbetare mår bra till kropp och själv.” - Lisbet Olofsson

För mer information:

Författare: Lisbet Olofsson
Epost: info@halsozam.com
Mobil: 070 - 24 88 999

Vulkan: Peter Norrman
Epost: peter.norrman@vulkan.se
Mobil: 070-7604594

Titel: ”Ledningssystem för friskvård”
Författare: Lisbet Olofsson
Utgiven av vulkan.se
ISBN: 978-91-637-0392-8

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • företagsutveckling
  • kost & motion
  • robertsfors
  • ledningssystem
  • friskvård
  • tillväxt

Regioner

  • Västerbotten