Pressmeddelande -

Vilseledande Marknadsföring?

Inför höstens och vinterns vedeldning så finns tonvis med petroleumbaserade tändmedel ute i butikerna. Dessa som ofta säljs till extrapriser ger stora nettoutsläpp av växthusgasen koldioxid.Trots det så påstår man på förpackningar och även via konsumentkataloger att dessa produkter är miljövänliga.

Det är tändpåsar/firestarter/braständare/grilltändare av n-liqvid paraffin som påstås "brinna UTAN att avge miljöfarliga partiklar" trots att 1,0 kg av produkten ger c:a 3,3 kg koldioxid. (källa: Macoma Miljöutredningar).

Det är "Ekotändaren, den naturliga tändaren, tillverkad av träspån och paraffin. Den är praktisk, enkel att handha samt ekologisk".Liknande produkter ger enl. Macoma c:a 2 kg CO2 per kg tändmedel.

Det är " tändkuben, braständare för öppna spisar, kaminer, utegrillar etc. Består av grovpinje, sågspån och paraffinvax av hög kvatitet. Miljövänlig".Ger också c:a 2 kg CO2 per kg tändmedel.

Tändbriketten av träfiber + restparaffin samt ljusstumpar. På förpackningen står det: Miljöanpassad, giftfritt, förnyelsebar. I i-net butiken står det att briketterna är miljöriktiga.

Det är även brasbriketten. Används i stället för ved. Miljövänlig. Av paraffin och pressad sågspån. Brinner i c:a 2-3 timmar .

Dagens konsumenter vill själva kunna ta ställning och påverka sina miljömässiga val.

Konsumenten är i många avseenden beroende av att produktinformationen är korrekt då många saknar kunskaper om olika produkters och ämnens miljöpåverkan. Man löper därför stor risk att bli lurad av den information som kommer från marknadsföringen.

Konsumentverket är tillsyningsmyndighet och skall bevaka att inte miljöargument användes vilseledande men tycks inte prioritera dessa ärenden.

Även butikskedjornas inköpare och miljöansvariga borde se till att man inte använder vilseledande marknadsföring.

"MER" (MarknadsEtiska Rådet) har tidigare kunnat ta upp sådana ärenden men skall upphöra och kan därför inte ta upp nya ärenden.

Det tycks därför i nuläget vara fritt fram att otillbörligt använda vilka miljöargument som helst utan att tillräckliga åtgärder vidtas. Att detta får pågå när så många känner stor oro för växthusgasernas påverkan på klimatet är för mig obegripligt.

Sören Linzie, Hammarö Tändprodukter KB

www.lightingpaper.com ,  Macoma Miljöutredningars texter finns under fliken nyheter.

mail: soren@lightingpaper.com

 

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Skåne