Pressmeddelande -

Undersökningen Kommunikatören 2008 offentliggjord: Anton Abele bakom Årets Viktigaste Kommunikationsinsats

Idag offentliggör rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg undersökningen Kommunikatören, Sveriges största undersökning bland Sveriges kommunikatörer. Undersökningen visar bland annat att Anton Abeles Facebookinitiativ mot gatuvåldet är årets viktigaste kommunikationsinsats. Undersökningen visar också att IKEA både är kommunikatörernas drömarbetsgivare och vinnare av utmärkelsen Bäst på Kommunikation. Skatteverket är Bäst på Kommunikation inom offentlig sektor. För att ta del av en längre sammanfattning av undersökningen med fler resultat, beskrivningar av vinnarprojekten samt kommentarer och citat från bland andra Anton Abele, IKEA, IOGT-NTO och representanter från Hammer & Hanborg, se gärna www.hammerhanborg.com eller maila charlotta.lagerdahl@gci.se så mailar hon materialet. Några utdrag från undersökningen: Årets viktigaste kommunikationsinsats I år har Hammer & Hanborg instiftat ett nytt pris; Årets viktigaste kommunikationsinsats. Svaren behandlades av en jury som utsåg följande fem kommunikationsinsatser som årets bästa: Vinnare: Anton Abele; Facebookinitiativet mot gatuvåld • Al Gore; klimatfrågan • Läkare utan gränser; kistkampanjen mot barnadödlighet • Operation kvinnofrid; Okejsex.nu, för respektfull sex • IOGT-NTO; Vit Jul, för barns rätt till nyktra föräldrar över julen På frågan om vem som är drömarbetsgivaren vinner IKEA, som följs av FN på andra plats, H&M på tredje, Ericsson på fjärde och Google på femte plats. På frågan om vilket företag som var bäst på kommunikation hamnade IKEA i topp även här. På andra plats återfinns ICA, H&M på tredje, Volvo på fjärde, Ericsson på femte, Saab på sjätte, Fritidsresor på sjunde, Telia på åttonde, Apple på nionde och slutligen SEB på tionde plats. På frågan om vilken offentlig verksamhet eller organisation som var bäst på kommunikation placerade sig Skatteverket i topp. Apoteket kom på andra plats, Rädda Barnen på tredje, Röda Korset på fjärde och SJ på femte plats. På frågan om branschtrender inom kommunikationsbranschen på 5 – 10 års sikt svarar respondenterna att kommunikationens roll i samhället kommer att öka, och att nya tekniska landvinningar öppnar för nya kanaler och möjligheter. Man spår också att kommunikatörernas status kommer att öka och bli mer akademiskt krävande, att kommunikatörsrollen kommer att påverkas av klimatdebatten samt att finansiella resultat blir viktigare som styrmedel. Kommunikatörerna en eftertraktad grupp på arbetsmarknaden. De strävar efter nya utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter. De vill gärna bli erbjudna ett nytt jobb – 64 procent vill byta jobb det närmaste året men det är bara 39 procent av dessa som är aktivt jobbsökande. 65 procent har under det senaste året blivit tillfrågade för en tjänst utan att själva ha sökt den. I genomsnitt har respondenterna sökt 6,5 jobb under det senaste året För mer information eller ytterligare kommentarer till resultatet, kontakta gärna Christina Hammer på Hammer & Hanborg: telefon 08-459 03 51, mob 0708 34 62 70 eller christina.hammer@hammerhanborg.com För mer utförligt pressmaterial med fler resultat samt skriftliga kommentarer på resultaten från bland andra IKEA och Anton Abele, maila gärna Charlotta Lagerdahl på charlotta.lagerdahl@gci.se Om Hammer & Hanborg Hammer & Hanborg grundades 1994 av Christina Hammer och Åsa Falkman (fd Hanborg). Hammer & Hanborg är specialister inom rekrytering och uthyrning av personal inom kommunikation, information och marknadsföring. Hammer & Hanborg strävar efter att vara en röd tråd genom hela yrkeskarriären - från student till specialist och executives. Idag har Hammer & Hanborg totalt 22 personer anställda på kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö samt i Oslo. Hammer & Hanborg genomför ca 250 uppdrag per år, både till fasta och tidsbegränsade tjänster. Uppdragsgivare är framförallt stora och medelstora företag och organisationer som arbetar professionellt med kommunikation. Hammer & Hanborg är den ledande aktören både för dem som söker jobb och den som vill rekrytera inom kommunikation. Genom åren har Hammer & Hanborg byggt upp långsiktiga relationer till informatörer, kommunikatörer och marknadsförare i hela Sverige. Och nu också i Norge. Hammer & Hanborg strävar efter att ständigt hålla sig uppdaterade och följa utvecklingen inom marknadsföring och kommunikation. En del i det arbetet är Kommunikatören som i år genomfördes för fjärde gången.

Ämnen

  • Ekonomi

Regioner

  • Västra Götaland