Pressmeddelande -

Stororder på Hammerglass Bullerskydd från PEAB

Peab och Vägverket valde Hammerglass i bullerskärmarna när den nya sträckan av E22 Nol-Älvängen norr om Göteborg skulle dras.

Vägverket bygger omRv45 mellan Göteborg och Karlstad. Samtidigt förbättras en del av kringliggande vägnät, bl a i några av samhällen längs med Göta Älv och dubbelspåret Göteborg-Oslo. E22 som löper genom Nol får delvis ny sträckning och situationen för kringboende förbättras genom nya av- och påfarter samt bullerskärmar som skall skydda mot störande trafikljud.

Trots föreskrivna härdade glas som bullerdämpare valdes Hammerglass istället. Hammerglass är helt okrossbara rutor i polykarbonat med extremt hård ytbehandling. Skivorna är i sig ca 300 gånger starkare än glas vilket eliminerar problemet med krossade glasrutor i bullerskärmar. Ofta räcker det med stenskott från en bil för att en glasruta på 6000 kronor skall gå sönder.

Ytbeläggningen i kiseloxid ger dessutom en resistens mot kemikalier i fall glaset behöver rengöras efter graffitimålning.

Omfattning
Totalt rör det sig om ca 1000 kvm 12 mm Hammerglass som skall monteras i särskilda stolpar och infästningar, även dessa från Hammerglass. Montagearbetet kommer att utföras i två etapper.

Företaget
Hammerglass AB från Förslöv har under 15 års tid arbetat med okrossbara glaslösningar till fastigheter. Bolaget har löst gåtan med diffusionstätning av polykarbonat i isolerglaskassetter* bl a genom den unika ytbehandling som skivorna genomgår. Hammerglass har ca 130 återförsäljare i Sverige och levererar glas till samtliga fönsterproducenter. Hammerglass Bullerskydd är det näst största av bolagets 8 affärsområden.

  • Teoretiskt kan inte polykarbonat användas i isolerkassetter då materialet låter fuktmolekyler passera rakt igenom skivorna. Resultatet blir kondens inne i isolerkassetterna. Hammerglass AB löste detta problem för 15 år sedan och är id ag enda företag i världen som kan lämna garanti på okrossbara isolerglas. Export sker till Norge, Danmark, Estland, England, Tyskland, Spanien m fl.

För mer information kontakta

Bengt Nilsson/VD/Hammerglass AB
0431-43 99 00, bengt@hammerglass.se

PEABs platschef, Henrik Gerber

Mer info från Vägverket hittas på http://www.vv.se/bv_templates/Stretch____24035.aspx

Ämnen

  • Säkerhet

Taggar

  • bullerskydd
  • bullerskärmar
  • bullerdämpning
  • hammerglass

Hammerglass AB i Förslöv tillverkar helt okrossbara isolerglas och är ensam i världen om sin produktionsmetod. Ytterglaset består av en polykarbonatskiva med extremt hård yta. Coatingen kan närmast liknas vid en hinna av flytande glas som hällts över skivorna. Ytbehandlingen möjliggör produktion av isolerglas med 5 års isolergaranti. Hammerglass är ca 300 gånger starkare än glas och är certifierat i P8B.

Presskontakt

Bengt Nilsson

Bengt Nilsson

VD/Marknadsansvarig 0431-43 99 03

Relaterat material