Hamrin & Partners inbjuder till frukostseminarium den 27 maj på temat: Spelet om Affärsplanen! En fråga om att omvandla strategierna till operativ handling

Tid 27 Maj 2010 07:40 – 09:00

Plats Frejgatan 32

Seminariet är för dig som vill ta del av lyckade och misslyckade exempel i arbeten med affärsplaner. Men också för dig som funderat på hur man gör för att förankra affärsplanen i hela bolaget och vad som krävs för att omvandla strategierna till operativ handling. Allt till nytta för varumärke och lönsamhet.

Kategorier

  • managementkonsult
  • verksamhetsutveckling
  • varumärke
  • hans-otto halvorsen
  • hamrin & partners
  • affärsplaneprocess
  • affärsutveckling

Kontakter

Mats Fors

Presskontakt konsult 08-31 76 50

Relaterat innehåll