Pressmeddelande -

Business Arena förnyar samarbetet med Hand in Hand

Business Arena, Nordens största mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn förnyar sitt samarbete med utvecklingsorganisationen Hand in Hand. Business Arena stöttar på så vis Hand in Hands arbete att utbilda i entreprenörskap och skapa jobb som bygger samhällen i fattiga delar av världen.

- Den kraft som finns i Hand in Hands arbete där man stöttar just kvinnligt entreprenörskap är något jag personligen känner starkt för som kvinna och medmänniska. Att hjälpa människor i utsatta områden att själva bygga företag och därmed på egen hand ta sig ur fattigdom är en modell som Hand in Hand visat bevisligen fungerar. Att vi på Business Arena kan få bidra till detta viktiga arbete gör oss oerhört stolta, säger Lena Stark, vd för Fastighetsnytt, företaget bakom konceptet Business Arena.

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom att utbilda människor i entreprenörskap och har hittills skapat över tre miljoner jobb i Afghanistan, Indien, Kenya och Zimbabwe. De arbeten som skapas stärker inte bara den enskildes ekonomi utan utvecklar och bygger lokala samhällen.

Vi är väldigt glada över samarbetet med Business Arena där vi kan visa på värdet och nyttan av att ha ett samhällsengagemang på globalt plan. Vi känner en stark koppling till fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, dels genom flera engagerade givare i den sektorn men också genom våra byprojekt som stärker samhällen i fattiga delar av världen, Charlotte Bohman styrelseordförande Hand in Hand.

Fastighetsnytt och Business Arena har tidigare samarbetat med Hand in Hand. Redan 2016 inledningstalade Hand in Hands främste ambassadör och givare, den kände företagsledaren Percy Barnevik, på Business Arena i Stockholm.

Ämnen

  • Samhälle

Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Genom utbildning, träning i entreprenörskap och tillgång till mikrolån hjälper vi framförallt kvinnor att starta små familjeföretag. Tack vare den ökade inkomsten kan de långsiktigt förbättra situationen för sig själva och sina familjer.

Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp har hittills bidragit till att över 2 miljoner företag och 3 miljoner jobb har skapats eller vidareutvecklats i våra verksamhetsländer (Indien, Afghanistan, Kenya och Zimbabwe).