Gå direkt till innehåll
Lions Åhus bekämpar världsfattigdomen i samarbete med Hand in Hand

Pressmeddelande -

Lions Åhus bekämpar världsfattigdomen i samarbete med Hand in Hand

Även om antalet fattiga i Indien har minskat på senare år är situationen idag alarmerande - ungefär 25 % eller 300 miljoner människor beräknas leva i fattigdom i landet. Hand in Hand arbetar strukturerat och hållbart för att förbättra situationen för landets fattiga och har fram tills idag skapat 2.4 miljoner jobb vilket innebär förbättrade livsvillkor för fler än 10 miljoner människor.

-Vi är otroligt stolta att Lions Åhus har engagerat sig i Hand in Hands arbete genom att stödja ett byprojekt i Indien. Lions Åhus engagemang i Hand in Hand är del av ett internationellt samarbete mellan organisationerna, säger Charlotte Bohman, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden.

-Christer Carlsson, President i Lions Club Åhus, kommenterade: ”Lions målsättning är att varje gåva ska göra skillnad. Denna hjälpinsats verkligen uppfyller det kriteriet. Hand in Hand kommer inom kort att utse den by som Åhusklubben ska adoptera, bystorleken brukar ligga på 1 000 – 2 000 innevånare. Det är alltså många människor som lyfts ur fattigdom genom hjälp till självhjälp.”

Fakta om Lions: Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen.

Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats: Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

Kontakt Lions Club Åhus:
Per Malmer, Ledamot av Hjälpkommittén Lions Club Åhus, 0708-140551, 044-243599

Ämnen

Kategorier


Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Med vår unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp utbildar och tränar vi framförallt kvinnor i entreprenörskap, för att därefter hjälpa dem att starta sina egna små företag. Tack vare den ökade inkomsten från företagen kan kvinnorna långsiktigt förbättra situationen för sig själva och sina familjer.

Hand in Hands arbete har hittills bidragit till att över 1,6 miljoner företag har startats och att 2,4 miljoner jobb har skapats eller vidareutvecklats i våra verksamhetsländer (Indien, Afghanistan och Östafrika) - det innebär att 10 miljoner människor har fått bättre livsvillkor!

Vi bekämpar fattigdom genom entreprenörskap!

Hand in Hand är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Genom utbildning, träning i entreprenörskap och tillgång till mikrolån hjälper vi framförallt kvinnor att starta små familjeföretag. Tack vare den ökade inkomsten kan de långsiktigt förbättra situationen för sig själva och sina familjer.

Hand in Hand
Norrtullsgatan 6, 5 tr
113 29 Stockholm
Sweden