Pressmeddelande -

Ramböll stödjer by i Indien

Många människor i Indiens mest fattiga byar lever under otroligt knappa
förhållanden. Familjer har svårt att få mat för dagen och barn har många gånger
inte möjlighet att gå i skola eftersom de måste arbeta för att bidra till
familjens försörjning. Ramböll strävar efter en rättvis värld där sådana sociala
och ekonomiska klyftor inte existerar.

Biståndsorganisationen Hand in Hand arbetar med uppbyggnad genom kvinnligt
entreprenörskap. I varje by organiseras kvinnor i självhjälpsgrupper där de får
lära sig att läsa, skriva och räkna. Kvinnorna utbildas vidare i företagande och
ekonomi och erbjuds därefter mikrolån som finansiering för att ha möjlighet att
starta egna företag. På så sätt tryggas kvinnans, familjens och på längre sikt
hela byns ekonomiska situation. Vid sidan av företagsstödet upprättas
skolbyggnader som förses med utbildade lärare. Som ett led i att utrota
barnarbete har Hand in Hand representanter på plats som kontrollerar att byns
barn deltar i skolundervisningen.

– Hand in Hand utför ett otroligt viktigt arbete. Inom Ramböll finns
synsättet att arbeta ur ett långsiktigt hållbart perspektiv och vi vill göra vad
vi kan för att bidra till en bättre tillvaro för dem som inte har samma
förutsättningar som vi har här i vår del av världen, säger Bent Johannesson, VD
för Ramböll. 

Ramböll är stolta över att delta i kampen mot fattigdom och barnarbete genom
samarbetet.  


Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kategorier

  • fattigdomsbekämpning
  • mänskliga rättigheter
  • hand in hand sweden

Hand i Hand bekämpar extrem fattigdom genom utbildning och företagande. Vår vision är att skapa 10 miljoner jobb och på så sätt medverka till att utrota världsfattigdomen. Vår affärsmodell är effektiv och framgångsrik - totalt har över 850 000 kvinnor deltagit i självhjälpsgrupperna i Indien, Afrika och Afghanistan vilket har resulterat i fler än 850 000 företag och att över 1,2 miljoner jobb har skapats. Detta innebär att fler än 5 000 000 människor fått bättre livsvillkor.