Pressmeddelande -

Expertföredrag om handkirurgi i Västra Götaland

Överläkare Anders Wallmon, specialist på handkirurgi och grundare av HandCenter, föreläser för distriktsläkare i Västra Götalandsregionen om nya och enkla metoder att ställa diagnos och göra handstatus.

– Det känns väldigt roligt och inspirerande för mig att möta distriktsläkare i länet få tillfälle att lära ut de metoder vi så framgångsrikt använder på HandCenter. Om kunskapen ökar i primärvården kommer många patienter att få möjlighet till en bättre vård, säger Anders Wallmon.

För mer information, kontakta HandCenter:
Överläkare Anders Wallmon, specialist i handkirurgi, telefon 070-633 98 66

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • handkirurgi
  • handledsskador
  • titthålskirurgi
  • handstatus

HandCenter är en komplett handkirurgisk klinik som utreder och behandlar alla typer av diagnoser i händer, handleder och armar. På HandCenter arbetar specialistläkare med bred erfarenhet från såväl planerad som akut handkirurgi. De är experter på titthålskirurgi. Kliniken har även bred kompetens inom handrehabilitering. Verksamheten bedrivs i Göteborg och Stockholm.

För mer information: www.handcenter.se

Kontakter

Relaterat innehåll