Pressmeddelande -

Bilden av köpglada fyrtiotalister ifrågasatt - Konsumtionsrapporten 2009 ute

Fyrtiotalisterna framställs som köpstarka och köpglada, men vilka avtryck gör de egentligen i konsumtionsstatistiken? De toppar statistiken över disponibel inkomst per konsumtionsenhet, men de verkar inte vara särskilt köpglada.

Fyrtiotalisterna delar intresset för resor med yngre personer, men i övrigt är intresset för köp av kläder, kroppsvård, heminredning och hemelektronik snarare lägre än genomsnittet.  De verkar alltså hålla hårt i pengarna. Inte ens barnbarnen verkar få ta del av överflödet i form av presenter då även denna konsumtion är högst genomsnittlig. Det framkommer i Konsumtionsrapporten 2009 som ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

-Detta stämmer överens med resultatet av den studie av 55+konsumenter CFK-forskare gjort. Visst hade ”våra” fyrtiotalister god ekonomi och ville leva ett gott liv, men de var också hemkära skogsmullar, som sopsorterade, köpte ekologiskt, intresserade sig för sin hälsa och på alla vis var rejäla och rekorderliga, kommenterar Helene Brembeck, professor vid Centrum för konsumtionsvetenskap.

Konsumtionsrapporten 2009 är baserad på statistik från 2008 och jämför med åren 2007 och 1998. Jämfört med 2007 minskade den privata konsumtionen 0.3 procent. De konsumtionsområden som ökat mycket jämfört med 2007 var kommunikation +5%, hälso- och sjukvård +3,9% samt fritid, underhållning och kultur 2,4%. Det konsumtionsområdet som minskat mest jämfört med 2007 var transporter -8,4%.  De konsumtionsområden som ökat mest mellan 1998 och 2008 var: kommunikationstjänster +123%; fritid, underhållning och kultur 73%; möbler, hushållsartiklar och underhåll 77% samt kläder och skor 60%.

Konsumtionsrapporten ges ut årligen och ger en översikt av den privata konsumtionen i Sverige. I rapporten presenteras en sammanställning av offentlig statstik om hushållens utgifter och fördjupande analyser gjorda av konsumtionsforskare. Konsumtionsrapporten 2009 är sammanställd av ek dr Ulrika Holmberg och fil dr Niklas Hansson. Rapporten ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Konsumtionsrapporten 2009 finns att ladda ner på Files/CFK/konsumtionsrapporten/KR2009_webb.pdf

För mer information kontakta:

Ulrika Holmberg 031-786 56 06, ulrika.holmberg@cfk.gu.se
Niklas Hansson 031-786 59 90, niklas.hansson@cfk.gu.se
Helene Brembeck 031-786 58 28, helene.brembeck@cfk.gu.se

________________________________________________________________________

Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är Sveriges största forskningscentrum inom konsumtionsområdet. Vid CFK möts forskare från olika discipliner för att bedriva tvärvetenskaplig forskning om konsumtion och konsumtionsmönster. För mer information se www.cfk.gu.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • konsumtion
  • rapport
  • konsumtionsrapport
  • shopping

Regioner

  • Göteborg

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6600 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.

Kontakter

Daniel Karlsson

Presskontakt Informatör Allt som rör Handelshögskolan 031-7865477

Åsa Kultje

Presskontakt Kommunikationschef Allt som rör Handelshögskolan 031-786 1443

Karin Backteman

Presskontakt Informatör, Enheten för Miljöekonomi, Handelshögskolan Miljöekonomiska frågor 031-786 25 95