Pressmeddelande -

Konsumtionsrapporten 2010: Svenskarnas alkoholkonsumtion minskar

Trots att Systembolagets försäljning ökar och att SCB:s statistik visar på att vi dricker alltmer alkohol så är trenden den motsatta – svenskarnas alkoholkonsumtion minskar. Det framkommer i Konsumtionsrapporten 2010 som ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Svenskarna dricker allt mindre alkohol samtidigt som Systembolagets försäljning ökar och SCB:s statistik visar på en ökning av alkoholkonsumtionen. Detta är en trend som har hållit i sig under längre tid. Statistik från Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning, SoRAD, visar att alkoholkonsumtionen har minskat kontinuerligt 2004-2009 samtidigt som Systembolagets försäljning har ökat med 22 % under samma period. Från 2008 till 2009 ökade Systembolagets försäljning med 10 % samtidigt som statistik från SoRAD, visar att svenskarna minskade sin konsumtion av alkohol under denna period. Hur är detta möjligt?

Enligt Mats Ramstedt, forskare på SoRAD, beror det på att svenskar konsumerar allt mindre alkohol från utlandet. SoRAD har i sin statistik även inkluderat inköp i utlandet genom laglig införsel, internetbeställningar och smuggelsprit.

- För att få en rättvisande bild av hur mycket alkohol svenska folket dricker så är det viktigt att beakta hela alkoholmarknaden säger Mats Ramstedt, docent vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet.

SoRAD:s undersökningar tar hänsyn till laglig och olaglig införsel samt internethandel. SoRAD intervjuar 18 000 personer varje år angående deras alkoholkonsumtion medan SCB:s exempelvis undersöker runt 2 000 personer för att ta reda på Hushållens utgifter (HUT) där alkoholhaltiga drycker ingår som ett konsumtionsområde.

 Mer i Konsumtionsrapporten 2010
-Konsumtionsrapporten 2010 är baserad på statistik från 2009 och jämför med åren 2008 och 1999 för att kunna ge en bild av utvecklingen över tid. Konsumtionsrapporten 2010 är sammanställd av fil dr John Magnus Roos.

-De konsumtionsområden som ökat mycket jämfört med 2008 var: hälso- och sjukvård 6 %, alkohol och tobak 5 % samt utländsk konsumtion i Sverige 5 %.
-De konsumtionsområden som ökade mest mellan 1999 och 2009 var: kommunikationstjänster 132 %, utländsk konsumtion i Sverige 104 %, möbler, hushållsartiklar och underhåll 76 %, fritid, underhållning och kultur 66 % samt kläder och skor 53 %.  
-Det konsumtionsområde som minskat mest sedan 2008 var hushållens konsumtion i utlandet, 14 procent.
-I Konsumtionsrapporten 2010 analyseras förutom alkoholkonsumtionen, ökningen av de svenska hushållens utgifter för elektricitet och förbrukningsvaror.

 Läs Konsumtionsrapporten 2010 (pdf)
http://www.hgu.gu.se/Files/CFK/konsumtionsrapporten/KR2010-webb.pdf


För mer information:
John Magnus Roos 031-786 58 29 alt 0760-86 52 62,  magnus.roos@cfk.gu.se
Mats Ramstedt (frågor kring alkoholkonsumtion) 0702-66 96 24, mats.ramstedt@sorad.su.se
Malin Tengblad (informatör på CFK) 031-786 43 72 alt  0739-292 889,  malin.tengblad@cfk.gu.se

Om Konsumtionsrapporten:
Konsumtionsrapporten ges årligen ut av Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK). Den ger en översikt av den privata konsumtionen i Sverige. I rapporten presenteras en sammanställning av offentlig statistik om hushållens utgifter och fördjupande analyser gjorda av forskare som CFK samarbetar med.

________________________________________________________________________

Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) är Sveriges största forskningscentrum inom konsumtionsområdet. Vid CFK möts forskare från olika discipliner för att bedriva tvärvetenskaplig forskning om konsumtion och konsumtionsmönster. Forskningen vid CFK innefattar allt från mat och barn, mode, genus och design till heminredning och hållbar konsumtion. För mer information se www.cfk.gu.se

 

 

 

Ämnen

  • Detaljhandel

Kategorier

  • forskning
  • handelshögskolan i göteborg
  • konsumtionsrapport
  • konsumtion

Regioner

  • Göteborg

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.

Kontakter

Daniel Karlsson

Presskontakt Informatör Allt som rör Handelshögskolan 031-7865477

Åsa Kultje

Presskontakt Kommunikationschef Allt som rör Handelshögskolan 031-786 1443

Karin Backteman

Presskontakt Informatör, Enheten för Miljöekonomi, Handelshögskolan Miljöekonomiska frågor 031-786 25 95