Pressmeddelande -

Mycket att vinna för små livsmedelsföretag genom kreativ marknadsföring av produkters mervärden

- Nytt forskningsprojekt hjälper småskaliga livsmedelsföretag att marknadsföra sig effektivt

Redan ett halvår in i projektet har de tre forskarna från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Högskolan Väst, funnit att det finns en stor potential för småskaliga livsmedelsföretag att vinna marknadsandelar på att framhålla sina mervärden. "Kunders betalningsvilja påverkas ofta positivt om kommunikationen av mervärden är effektiv, därför finns det mycket att vinna för företagen genom kreativ marknadsföring", säger Annika Hallberg, projektledare.

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet löper under tre år och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). Syftet med projektet är att ta fram kunskap om hur småskaliga livsmedelsföretag kan stärka sina positioner på olika marknader genom att mer effektivt kommunicera sina produkters mervärden.

- De mindre livsmedelsföretagen har mycket att vinna på att tydliggöra sina produkters mervärden för sig själva och för kunden, oavsett om mervärdet kan relateras till ekologi, etik, smak, upplevelser, tradition, närproducerat eller annat, säger Annika Hallberg, projektledare och ekonomie doktor på Handelshögskolan i Göteborg. Tillsammans med två forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Högskolan Väst driver hon projektet.

Gruppen studerar kommunikation om livsmedelsprodukters mervärden längs olika aktörslinjer, till exempel från producent via förädlare till grossist vidare till detaljist och slutligen till konsument. Undersökningarna görs för flera olika produktkategorier, som t ex  kött och chark, mejeriprodukter och spannmålsprodukter.

Eftersom kommunikationen om mervärden görs via flera aktörer,  finns risk att budskap förvanskas:

-Det handlar om att minimera den välkända ”visklekseffekten”, nämligen att ett budskap om mervärden ändrar mening från ursprunglig sändare till slutgiltig mottagare. Alla småföretag vill berätta om sin unika produkt och dess mervärden, de vill inte att budskapen ska försvinna eller bli förvrängda på vägen, säger Charlotte Lagerberg Fogelberg, agronomie doktor på SLU.

Under det första halvåret av studien har forskarna bl a funnit att företag tar till mer och mer kreativa metoder för att framhäva sina mervärden. Det blir t ex vanligare att företag anordnar events kring specifika livsmedel, går samman och bildar föreningar för att bistå varandra med tips och råd, liksom att samarbeta kring försäljning och exponering av produkter.

För mer information, kontakta:

Annika Hallberg, projektledare och ekonomie doktor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 031-786 4495, annika.hallberg@handels.gu.se.

Charlotte Lagerberg Fogelberg, agronomie doktor, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 018-67 16 48, charlotte.lagerberg@cul.slu.se.

Ämnen

 • Universitet, högskola

Kategorier

 • marknadsföring
 • kreativ kommunikation
 • näringsliv
 • forskning
 • handelshögskolan i göteborg
 • mervärden
 • mervärde
 • livsmedel
 • detaljhandel

Regioner

 • Göteborg

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6600 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.

Kontakter

Daniel Karlsson

Presskontakt Informatör Allt som rör Handelshögskolan 031-7865477

Åsa Kultje

Presskontakt Kommunikationschef Allt som rör Handelshögskolan 031-786 1443

Karin Backteman

Presskontakt Informatör, Enheten för Miljöekonomi, Handelshögskolan Miljöekonomiska frågor 031-786 25 95