Pressmeddelande -

Professor Barbara Czarniawska utnämnd till utländsk ledamot i Finska Vetenskaps-Societeten

Professor Barbara Czarniawska vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har blivit utnämnd till utländsk ledamot i Finska Vetenskaps-Societeten. Barbara Czarniawska är sedan tidigare kallad till ledamot i Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Barbara Czarniawska är professor i allmän företagsekonomi. Hon har studerat komplexa organisationer i flera länder och skrivit om det på polska, engelska, svenska och italienska. Hennes senaste böcker på svenska är En teori om organisering (2006) och Den tysta fabriken (2009).

-         Självklart är jag mycket hedrad och glad för utnämningen, och hoppas kunna bidra till Vetenskaps-Societetens syfte och arbeta för ökade tvärvetenskapliga kontakter, säger professor Czarniawska.

Finska Vetenskaps-Societeten grundades 1838 med förebild i samtida utländska vetenskapsakademier och är en vetenskapsakademi dit forskare knyts tack vare sina vetenskapliga förtjänster. Syftet är att "främja vetenskaperna" och underlätta multidisciplinära, tvärvetenskapliga kontakter. Ledamöterna väljs på livstid och förutsätts vara framstående och aktiva vetenskapsmän. Finska Vetenskaps-Societeten är indelad i fyra sektioner och Barbara Czarniawska är kallad till den fjärde av dessa - den samhällsvetenskapliga. Varje sektion har 30 ledamöter och en ny ledamot kan endast väljas in då ett ledamotsrum blir ledigt.

För ytterligare information, kontakta:
Professor Barbara Czarniawska, GRI, Handelshögskolan tel: 031-786 1552, 0705-10 84 50
Lise-Lotte Walter, GRI, Handelshögskolan,  tel: 031-786 5413

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • professor
  • utnämning
  • barbara czarniawska
  • finska vetenskaps-societeten
  • handelshögskolan
  • göteborg
  • gri

Regioner

  • Göteborg

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6600 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.

Kontakter

Daniel Karlsson

Presskontakt Informatör Allt som rör Handelshögskolan 031-7865477

Åsa Kultje

Presskontakt Kommunikationschef Allt som rör Handelshögskolan 031-786 1443

Karin Backteman

Presskontakt Informatör, Enheten för Miljöekonomi, Handelshögskolan Miljöekonomiska frågor 031-786 25 95