Corporate Governance in Modern Financial Capitalism - Old Mutual’s Hostile Takeover of Skandia

Tid 21 Maj 2010 12:00 – 13:00

Plats Tid och plats: Den 21 maj 12.00–13.00 – Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, Direktionsrummet, plan 1, vänster. Lätt lunch serveras.

Välkommen till lansering av ny bok! Handelshögskolan i Stockholm inbjuder journalister till presentation av en ny bok om bolagsstyrning i finanskapitalismen: Den 21 maj kl. 12.00–13.00 möter ni docent Markus Kallifatides, doktorand Sophie Nachemson-Ekwall samt professor Sven-Erik Sjöstrand, samtliga verksamma vid Institutionen för Företagande och Ledning på Handelshögskolan i Stockholm. De kommer då att presentera sin nya bok ”Corporate Governance in Modern Financial Capitalism - Old Mutual’s Hostile Takeover of Skandia”, som diskuterar vilka aktörer och krafter som avgör var kontrollen över de svenska storföretagen hamnar i den nya finanskapitalistiska miljön. Boken bygger på en omfattande studie av det brittiskt-sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutuals fientliga bud på den svenska sparkoncernen Skandia i september 2005. Affären blev mycket uppmärksammat i Sverige och i många andra länder. Från svenskt håll kom kampen om makten över Skandia att stå symbol för Stockholmsbörsens nya roll som marknadsplats på en kapitalmarknad som karaktäriseras av en fri rörlighet av kapital, ett mycket stort inslag av institutionellt ägande och nya typer av aktörer som hedge- och aktivistfonder. Många av (särskilt) de senare uppvisar helt andra ambitioner, tänkesätt och handlingsrationaliteter än de aktörer som dominerade under 1900-talets industrikapitalism. I ljuset av den globala finanskrisen 2008-2010 utgör Old Mutual-Skandia-affären en påminnelse om den ständiga kamp om kontrollen över noterade företag som pågår mellan aktiemarknadens olika aktörer. Boken utgör ett viktigt komplement till den pågående diskussionen om vem som ska äga de svenska storföretagen, liksom vilken roll politiska regleringar har för att skapa hållbara förutsättningar för utövande av ägarrollen. Tid och plats: Den 21 maj 12.00–13.00 – Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, Direktionsrummet, plan 1, vänster. Lätt lunch serveras. För den som önskar går det att boka enskilda samtal efteråt. OSA. Senast 18 maj till carina.aspenberg@hhs.se eller på 0703 969 014 Boken ”Corporate Governance in Modern Financial Capitalism - Old Mutual’s Hostile Takeover of Skandia”, ges ut på Edward Elgar, UK. Boken kan beställas från Marston Book Services Ltd telefon: + 44 1235 465 500 Fax: + 44 1235 465 555, eller skaffas via sedvanliga nät- eller bokhandlare. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta någon av författarna. E-post: markus.kallifatides@hhs.se, Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se, sven-erik.sjostrand@hhs.se, eller besök deras hemsida på www.hhs.se.

Kategorier

  • lansering
  • governance
  • forskning
  • finanskris
  • bok

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616