PRESSINBJUDAN Professional Update. TEMA: Kreditregler och framgångsrikt företagande – hur vi kan få nya företag att växa i Sverige

Tid 7 Maj 2010 11:30 – 13:00

Plats Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, Direktionsrummet

Handelshögskolan i Stockholm har startat en serie Professional Updates för journalister, som kommer att bjuda på de senaste rönen inom våra forskningsområden. Den 7 maj kl. 11.30–13.00 möter ni Karl Wennberg, forskare inom Företagande och Ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm och gästforskare vid Imperial College London. Deltar gör också Lars Jagrén, chef för avdelning Analys och Opinion vid Företagarna, som kommenterar Wennbergs presentation utifrån Företagarnas Småföretagarbarometer 2010. Tema: Kreditregler och framgångsrikt företagande – hur vi kan få nya företag att växa i Sverige Karl Wennberg forskar kring tema institutionella förutsättningar för framgångsrikt företagande och exitstrategier för företagare. Karl Wennberg har bl.a. funnit att vi i Sverige har hårdare kreditregler än många andra länder och att det drabbar nyföretagandet negativt. En företagare, som tidigare har misslyckats får det mycket svårt att få bra krediter, samtidigt som dennes erfarenheter ofta ger bättre förutsättningar än genomsnittet att lyckas. Karl Wennberg bloggar regelbundet på: entreprenorskapsforum.se/espegeln/ “Sverige har Europas och OECDs hårdaste insolvenslagstiftning. Forskning visar att detta slår hårt mot både kvantiteten och kvaliteten på landets entreprenörskap genom att tillväxtambitionerna – möjligheten att skapa flera snabbväxande ’gaseller’ – begränsas.” ”Studier visar att mildare insolvensregler påverkar kvantiteten av entreprenörskap i ett land genom att personer blir mer benägna att engagera sig i entreprenörskap. … En slutsats är att en moderat förändring av Sveriges insolvenslagstiftning i en riktning mot OECD:s genomsnitt kan generera positiva externaliteter.” Tid och plats: Den 7 maj 11.30–13.00 – Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, Direktionsrummet. Lätt lunch serveras. Osa. Senast 6 maj till carina.aspenberg@hhs.se el på 0703 969 014

Kategorier

  • wennberg
  • företagarna
  • forskning
  • entreprenör
  • förvärv
  • företag
  • avhandling
  • business
  • finansiering
  • krediter

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616