Gå direkt till innehåll
Ola Ejlertsson, affärsansvarig på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education (ExEd).
Ola Ejlertsson, affärsansvarig på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education (ExEd).

Nyhet -

Nollvision och innovation – så ska Sverige bli ledande på cancervård

Initiativet ”Nollvision cancer” ska eliminera cancer som dödsorsak och omvandla den till en botbar eller kronisk sjukdom. En grupp företag och organisationer, tillsammans med Handelshögskolan, vill göra Sverige ledande på att förebygga, upptäcka och behandla cancer.

Hur ska Sverige bli än bättre på cancervård? Svaret finns förhoppningsvis i den nya innovationshub som just beviljats finansiering av Vinnova. Bakom initiativet står SKR, AstraZeneca, Elekta och Handelshögskolan i Stockholm. Initiativet är kopplat till den nationella cancerstrategin som just fyllt tio år. Just nollvisionen tar sin inspiration från Trafikverket. Genom att satsa hårt på innovation, bland annat inom förebyggande arbete och tidiga diagnoser hoppas man på sikt kunna göra cancer till en botbar eller kronisk sjukdom. Först ut är lungcancer.

– Den tydliga målbilden med innovationshubben är att vi ska eliminera cancer som dödsorsak på sikt. Det är som att sätta en man på månen. Det är en moon-landingvision, säger Ola Ejlertsson, affärsansvarig på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education (ExEd).

Mer innovation inom cancerforskning

Handelshögskolan forskar av naturliga skäl inte på cancer som sjukdom. Men när det gäller innovation och organisation är skolan en perfekt partner. Och det är alla de olika pusselbitarna tillsammans som behövs för att ro iland ”Nollvision cancer”.

Idag satsas det mycket pengar på cancerforskning, men det resulterar i alldeles för lite innovation, menar Ola Ejlertsson. Det är alldeles för lätt hänt att specialistläkare, akademi och andra aktörer arbetar i silos, utan den tvärfunktionella kontakt som är nödvändig för att möta de många utmaningar som finns.

– Vi ser ett behov av att samordna forskningen på området och skapa en kontaktpunkt där olika specialistprofessioner inom sjukvården kan arbeta mer integrerat och entreprenörer, företag och akademier kan mötas. Det ger bättre förutsättningar för att ta fram innovativa produkter, tjänster och idéer. Vi vill bli en katalysator för detta, säger han.

Vill bli internationell förebild

För att det ska fungera behöver man hitta nya och bättre vägar för styrning och förändringsledning. Det Handelshögskolan först och främst kan bidra med är att forska om dessa utmaningar, förklarar Ola Ejlertsson. En ny doktorandtjänst kommer därför att utlysas på House of Innovation med fokus på digitalisering och innovation inom sjukvården.

ExEd i sin tur kommer att fortsätta bidra till chefs- och ledarskapsutveckling inom cancervården. Skolan har tidigare hållit i ledarskapsprogram för cancerspecialistläkare på initiativ från professor Hans Hägglund, numera cancersamordnare på SKR, med målet att bredda rekryteringsunderlaget med chefer inom vården med specialistläkarkompetens. Den erfarenheten bygger man nu vidare på för att utbilda ledare med vilja och vana att tänka tvärvetenskapligt – och innovativt.

– Förutom att bli en kontaktpunkt så hoppas vi att detta ska bli förebildande i ett internationellt sammanhang, säger Ola Ejlertsson.

Virtuell mötesplats

Innovationsmiljön kommer till en början att fungera som en virtuell mötesplats, där man skapar en självklar kontaktyta för alla aktörer i ekosystemet. Där ska man kunna tillgängliggöra nya forskningsresultat och prata och bolla direkt med andra personer inom miljön.

Tanken är också att Handelshögskolans studenter framöver ska få möjlighet att göra projektarbeten i samarbete med de aktörer som är anknutna till miljön, både för att öppna för nya idéer – och för nya, intressanta karriärvägar.

– Unga studenter idag är värderingsstyrda och vill bidra till något gott i samhället. Detta skapar nya möjligheter för alla inblandade, säger Ola Ejlertsson.

Ämnen

Taggar

Regions


Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett Executive Format MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Presskontakt

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616