Pressmeddelande -

Ansiktslösa ägare kan göra skillnad

Stora institutionella ägare anklagas ofta för att vara såväl ansiktslösa som ansvarslösa. Men idag investeras en ökande andel av det institutionella kapitalet i Sverige enligt framväxande principer för socialt ansvarstagande investeringar, Socially Responsible Investment (SRI).

En ny skrift i serien Forskning i Fickformat presenterar ek dr Emma Sjöströms forskning om den växande skara institutionella investerare som strävar efter att påverka företag att ta mer ansvar, framför allt för etik och miljö.

 Frågan är dock om detta hållbarhetsinriktade aktiva ägande har någon effekt? Sjöström visar att den tydligaste effekten som fondbolag, pensionsfonder och andra institutionella ägare har åstadkommit i det här avseendet är att stimulera till ökad bolagstransparens för frågor som handlar om etik och miljö.

 -      Många svenska företag har tidigare tyckt att det räcker att deras hållbarhetsarbete ”sitter i väggarna”. Men investerare kräver nu lika tydlig och jämförbar information på det här området som för den klassiska finansiella informationen.

 Sjöström menar vidare att de institutionella investerarnas agerande kan ha en mer långsiktig och djupgående påverkan som är svårare att uppfatta vid en första anblick. De medverkar till att normerna för hur vi förväntar oss att stora företag ska ta sitt ansvar förändras på sikt.

 – En tydlig förändring i synen på företagsansvar som bland andra stora aktieägare varit med att påverka är att multinationella bolag idag har utvecklat rutiner för att säkerställa vettiga arbetsvillkor även hos underleverantörer. Det var inte så självklart för bara några år sedan, säger Emma Sjöström.

I skriften, Ansiktslösa men ansvarsfulla? Institutionella ägare och en hållbar utveckling, pekar Sjöström bland annat på tre viktiga trender:

  • SRI och ”vanliga” investeringar närmar sig varandra, från båda håll
  • Samverkan mellan stora investerare avseende SRI-frågor ökar
  • Samverkan mellan investerare och icke-finansiella aktörer som vill påverka företags hållbarhetsarbete ökar


Emma Sjöström är ekonomie doktor och verksam som forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Hon är en av grundarna till SuRe, Sustainability Research Group, en forskargrupp inom Institutionen för marknadsföring och strategi vid HHS. Sjöström forskar om företags sociala och miljömässiga ansvarstagande. Hon är för närvarande gästforskare vid The University of Hong Kong, och driver även sajten csriasien.se.

Skriften, Ansiktslösa men ansvarsfulla? Institutionella ägare och en hållbar utveckling kostar 210 kr och kan beställas via efi.publications@hhs.se.  

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Sjöström

E-post: emma.sjostrom@hhs.se


Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie i samarbete mellan EFI vid Handelshögskolan i Stockholm och PricewaterhouseCoopers. Syftet med skriftserien är att sprida aktuell forskning om ekonomi och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm. Alla skrifter i serien går att beställa via efi.publications@hhs.se. För mer information om serien, vänligen kontakta Ilinca Benson: 0709-669453, ilinca.benson@hhs.se.  

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • miljö
  • etik
  • emma sjöström

Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan samarbetar med multinationella organisationer och ledande lärosäten världen över, vilket skapar en global lärandemiljö och möjligheten för våra studenter att delta i utbytesprogram vid något av de många partneruniversiteten. Handelshögskolan bedriver världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass.

 

The Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616