Pressmeddelande -

Donerade dagböcker blir underlag för forskning

Handelshögskolan i Stockholm (HHS) har fått ta emot en något ovanlig donation i form av Bo Rydins dagböcker från mitten av 60-talet fram till år 2002. Bo Rydin var under en lång tid medlem av HHS Direktion bland annat som dess vice ordförande. Han tog civilekonomexamen vid HHS 1956 och blev ekonomie hedersdoktor vid samma lärosäte 1992. Han är även teknologie hedersdoktor och medlem av IVA sedan 1978. − Dagboksanteckningarna blir ett ovärderligt underlag för Handelshögskolans forskning, säger Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. − Jag tycker att detta är en bättre användning än som underlag för memoarer, säger Bo Rydin. Bo Rydin har haft många krävande uppdrag i det svenska närings- och samhällslivet. Som exempel kan nämnas hans långa tid som VD, styrelseledamot, ordförande och hedersordförande i SCA sedan 1970. Han har också varit ordförande i bland annat Industrivärden, Skanska, Graninge, Euroc och SAS:s representantskap; vice ordförande i Handelsbanken, Volvo och Nobel Industrier samt styrelseledamot i ytterligare ett antal större företag. Hans ställning i det svenska näringslivet har varit framträdande och detta framgår inte minst i hans betydelsefulla insatser som ordförande i både Svenska Arbetsgivarföreningen och Industriförbundet. Hans stora bredd och allmänna samhällsengagemang har kommit till uttryck i att han bland annat även varit ordförande i Kungliga Operan. För ytterligare information, kontakta gärna: Lars Bergman, rektor HHS Tel. 08-736 90 12 E-post: Lars.Bergman@hhs.se Hanna Pettersson Informations- och marknadsavdelningen Handelshögskolan i Stockholm / The Stockholm School of Economics Box 6501, 113 83 STOCKHOLM Tel: 08-736 90 15 www.hhs.se

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett Executive Format MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616