Pressmeddelande -

Fusioner mellan IT- och managementkonsulter ofta mer problematiskt än lönsamt

Att få konsulter med olika kompetens att samverka i samma organisation är problematiskt. Markus Ejenäs vid Handelshögskolan i Stockholm, har i sin avhandling studerat en fusion mellan IT- och managementkonsulter och identifierat ett antal hinder och förutsättningar för att få personal med olika kompetens att samverka.

-          Förvärv och fusioner med syfte att få tillgång till ny kompetens är en vanlig företeelse i konsultbranschen. Samgåenden med andra företag kan ofta vara en nödvändighet för att företaget ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft på en föränderlig marknad. Därför är det viktigt att företagsledningen förstår den problematik som följer med ett samgående och hur den kan hanteras, säger Markus Ejenäs.

 2000-2005 är exempel på år då många konsultföretag slogs samman men i många fall har dessa fusioner varit problematiska att genomföra. Ett hinder utgörs av att konsulter med olika kompetens har svårt att betrakta varandra som legitima deltagare i varandras arbete. Det skapar begränsningar för i vilken utsträckning de kan förväntas samverka med varandra.

 Ejenäs identifierar i avhandlingen fyra olika former av samverkan som kan hantera detta hinder. Inledningsvis krävs att ledningen väljer en sådan samverkansform som innebär en låg grad av interaktion mellan olika kompetensgrupper.

 Ett annat hinder utgörs av att personal med olika kompetens vägleds i sitt arbete av olika arbetsnormer som är förankrade i det praktiska arbetet.

 -          Det som är rätt sätt att arbeta enligt mina normer, kan strida mot dina arbetsnormer, menar Markus Ejenäs.

 Arbetsnormerna behöver därför förändras för att man ska kunna dra nytta av de kompletterande kompetenser som personalen besitter. En nyckel till detta är identifierandet av konkreta gemensamma arbetsuppgifter, till exempel i form av gemensamma projekt och klienter.

 Slutligen utgör en brist på förtroende ett hinder för att få konsulter med olika kompetens att samverka. Konsulter kan vara oroliga för att information inte hanteras på rätt sätt, och vägrar därför att dela med sig av sin kunskap, vilket i sin tur gör det svårt att dra nytta av fördelarna med att samverka. Ledningen kan dock bidra till att skapa ett sådant förtroende genom att skapa tydliga regler för hur delad information får användas.

 Avhandlingen ”Ledning av kunskapsintegration – förutsättningar och hinder” kan beställas från EFI på EFI.publications@hhs.se.

 För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Markus Ejenäs Tel: 0733/702117 

E-post: markus.ejenas@hhs.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • marcus ejenäs
  • konsult
  • it
  • avhandling
  • management
  • strategi
  • fusion
  • lönsamhet

Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan samarbetar med multinationella organisationer och ledande lärosäten världen över, vilket skapar en global lärandemiljö och möjligheten för våra studenter att delta i utbytesprogram vid något av de många partneruniversiteten. Handelshögskolan bedriver världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass.

 

The Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616