Pressmeddelande -

Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet står fast vid Bolognamodellen

Riksdagen står nu i begrepp att införa en fyraårig civilekonomexamen. En sådan nationell civilekonomexamen innebär ett kraftigt avsteg från den s.k. Bolognamodell som ledande handelshögskolor i Europa håller på att gå över till. Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet står fast vid att ”Bolognamodellen” är den modell som gynnar studenterna mest och kommer att gå vidare med förberedelserna för att införa denna modell. Bolognamodellen innebär i korthet att den högre utbildningens struktur harmoniseras i Europa. Utbildningen delas in i tre skeden med tre olika examina: Kandidat (3 års studier), master (kandidatexamen plus 2 års studier) och doktor (masterexamen plus 3 års studier). Efter kandidatexamen kan en student söka sig till en masterutbildning vid en annan skola, eventuellt i ett annat land. Han eller hon kan också gå ut på arbetsmarknaden och kanske återkomma för masterutbildning efter några års arbetslivserfarenhet. Syftet med denna reform är att göra examina i olika europeiska länder jämförbara vilket underlättar internationell rörlighet och stimulerar till ökad kvalitet i utbildningen. Ekonomer arbetar på en internationell arbetsmarknad där rörlighet och jämförbarhet är viktigt. Bolognamodellen är därför särskilt värdefull just inom ekonomutbildningen. Att då införa en nationell civilekonomexamen, som inte kommer att vara känd och accepterad utanför Sveriges gränser, är därför ett stort misstag. Civilekonomexamen kan i dag bara tas vid Handelshögskolan i Stockholm, men studenter vid många andra universitet och högskolor som har ett visst innehåll i sin examen kan få titeln civilekonom. Det förslag om en nationell civilekonomexamen som Riksdagen i dag skall ta ställning till utgår från tanken att ”civilekonom” är ett yrke. Inget kan vara mer felaktigt. En civilekonomutbildning leder inte till ett visst yrke utan är en plattform för en mängd olika karriärer. Civilekonomer finns följaktligen inom de flesta yrkesområden och arbetar med allt från riksbankens penningpolitik till marknadsföring av snabbrörliga konsumentvaror, revision, bokföring o.s.v. Det finns också civilekonomer i regeringen. Förslaget att inrätta en nationell fyraårig civilekonomexamen är olyckligt och böra avvisas av Riksdagen. Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kommer under alla omständigheter att satsa på Bolognamodellen och ge sina studenter en internationellt känd och accepterad examen. Lars Bergman Rektor Handelshögskolan i Stockholm Tel. 08-736 9000 Rolf Wolff Rektor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tel. 031-773 5521 Gunilla Bornmalm-Jardelöw Prorektor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tel. 031-773 1333 Günther Mårder Kårordförande Handelshögskolans i Stockholm Studentkår Tel. 08-506 92 901 Staffan Sandblad Kårordförande Handelshögskolans i Göteborg Studentkår Tel. 0739-011 100

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616