Gå direkt till innehåll
Handelshögskolan startar ny utbildning för byggherrar

Pressmeddelande -

Handelshögskolan startar ny utbildning för byggherrar

Till hösten startar det nya utbildningsprogrammet Byggherre MasterClass Diploma som IFL vid Handelshögskolan erbjuder. Utbildningsinnehållet är utvecklat för att möta kraven på specialistkompetens och riktar sig till personer som leder svensk samhällsbyggnad, landets byggherrar.

Den nya utbildningen utvecklas och levereras av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, ledande i Norden för utveckling av chefer och ledare, i nära samarbete med föreningen Byggherrarna och ledande Tekniska Högskolor. Byggherre MasterClass Diploma har nu fått sitt slutgiltiga innehåll, antagningarna har påbörjats och under hösten kan de första deltagarna starta sin utbildning.

Utbildningen består av fem moduler om fyra dagar vardera under en period på åtta månader. Det är alltså en omfattande utbildning som ger deltagaren möjlighet till intensiva läroperioder i kombination med eftertanke och eget arbete. Programmet innefattar sakområden för byggherrekompetensen såväl som ledarskap och styrning vilket ger en allsidig vidareutveckling i byggherrerollen.

Lärande genom eget projekt
Under hela utbildningen finns det egna ”Live learning”-projektet som en röd tråd. Ett projekt från den egna verksamheten som deltagaren arbetar med under utbildningen, både under programtid men framför allt mellan modulerna. De övriga programdeltagarna, fakulteten och programledningen finns med som stöd hela vägen fram till den avslutande workshopen. Arbetssättet säkrar inte bara deltagarens personliga kompetensutveckling utan ger också arbetsgivaren en direkt återhämtning på investeringen.

Programmets kärnfakulteter utgörs av ledande företrädare för Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Luleå tekniska Universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Informationsträffar
För dig som är intresserad av utbildningen anordnas ett antal informationsträffar på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm:
Onsdagen den 8 maj, kl 12-13
Onsdagen den 15 maj, kl 8-9
Onsdagen den 22 maj, kl 12-13
Tisdagen den 4 juni, kl 8-9

Ämnen

Kategorier

Regioner


Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).CEMS (The Global Alliance in Management Education).


Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Presskontakt

Ylva Mossing

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616

En unik handelshögskola

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.​

Handelshögskolan i Stockholm
Box 6501
113 83 Stockholm