Pressmeddelande -

IFL vid Handelshögskolan klättrar snabbast i Europa på Financial Times ranking

Hanna Pettersson hanna.pettersson@hhs.se Tel: 08-736 90 15 Mobil: 070-288 34 86 Fax: 08-32 41 95 I den årliga rankingen över kvalificerade management- och ledarutvecklingsprogram som presenteras i dag i Financial Times befäster Handelshögskolan i Stockholm sin förstaplats i Norden och avancerar nio placeringar för företagsinterna program i Europa. Handelshögskolan i Stockholm deltar genom IFL vid Handelshögskolan i Stockholm (IFL vid HHS) för sjunde året i rad i denna utvärdering och är för året den enda aktören från Norden som kvalificerat sig i denna ranking för både öppna och skräddarsydda program. Svensk ledarutbildning bland de bästa i Europa Financial Times rangordnar världens business schools, universitet och andra institutioner som erbjuder olika former av management- och ledarutvecklingsprogram. I årets ranking placerar sig Handelshögskolan i Stockholm genom IFL vid Handelshögskolan på förstaplats i Norden, 15:e plats i Europa och 34:e plats i världen. I årets ranking avancerade Handelshögskolan i Stockholm starkt framförallt vad gäller skräddarsydda program, d v s utvecklingsprogram som anpassas för ett givet företag, konsortium eller organisation. Avancemanget går från 2005 års 20:e till årets 11:e plats. Detta utgör den största förbättringen bland europeiska business schools, något som också lyfts fram i dagens Financial Times; ”…the 2006 prize for most improved European school goes to Stockholm School of Economic. After a lengthy merger with IFL, a Swedish executive education provider, the new entity is making up lost ground…” - Det lyckade samgåendet mellan Handelshögskolans Executive Education och IFL ger avtryck direkt. Det är första året vi deltar i rankingen med det nya företaget och det är tydligt att vi genom sammanslagningen drar nytta av synergierna och dessutom når den kritiska massa som krävs för att delta i den europeiska toppstriden, säger Hans Tson Söderström styrelseordförande IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Handelshögskolan i Stockholm deltar i Financial Times ranking med programmen inom executive education (IFL vid HHS), executive MBA och Master of Science. Om Financial Times ranking Financial Times genomför årligen en ranking av världens business schools, universitet och andra institutioner som erbjuder olika former av management- och ledarutvecklingsprogram. Dessa utvärderas utifrån ett tiotal kriterier och genom omfattande intervjuer bland deltagare, inköpare av utbildningar samt utifrån kvantitativ information tillhandahållen av respektive aktör. Här fokuseras upplevelser i nyttotermer såsom måluppfyllelse, användbarhet, innovationshöjd, pedagogik och ny kunskap men även andra dimensioner som inslag av internationell fakultet och internationella deltagare, könsfördelningen bland deltagarna samt undervisningsmaterialets kvalitet. Rankingen presenteras i form av tre olika rankinglistor; En avseende s k öppna program, en för skräddarsydda program och en för kombinationen av de båda. De öppna programmen riktar sig till enskilda individer i företag och organisationer. De skräddarsydda programmen avser program som anpassas till ett enskilt företag eller organisation och deras specifika utvecklingsbehov. Om IFL vid Handelshögskolan i Stockholm IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är ett av Europas främsta institut för avancerad ledar- och affärsutveckling. Det bildades 2005 då verksamheterna i Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och IFL – Institutet för Företagsledning fördes samman. Företaget tillhör Nordeuropas största producenter av ledarutbildning och erbjuder, i tillägg till sina skräddarsydda program, mer än 30 öppna utvecklingsprogram inom olika delområden av företagsledning. IFL vid Handelshögskolan finns representerat i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Belgien och genom systerbolag även i Lettland. IFL vid Handelshögskolan ägs av Stiftelsen IFL och Handelshögskolan i Stockholm. www.ifl.se För mer information, vänligen kontakta: Hans Tson Söderström, adjungerad professor, styrelseordförande IFL vid Handelshögskolan i Stockholm Tel: 070-813 28 20 / 08-586 175 45, e-mail: hans.tson.soderstrom@ifl.se Anne von Bergen, senior rådgivare, projektledare ranking, Handelshögskolan i Stockholm Tel: 070-230 16 10 e-mail: anne.von.bergen@hhs.se Peter Rovér, Marknads- & Informationschef IFL vid Handelshögskolan i Stockholm Tel: 070-249 42 24 / 08-586 175 33, e-mail: peter.rover@ifl.se

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett Executive Format MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616