Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

IFL vid Handelshögskolan och Dataföreningen Kompetens lanserar EDGE IT

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm erbjuder sedan ett par år programmet EDGE, ett spjutspetsprogram inom strategisk förändringsledning. I samarbete med Dataföreningen Kompetens lanseras nu ett specialanpassat EDGE IT för de utmaningar IT-sektorn står inför.   

IFL vid Handelshögskolan lanserade under 2008 ett verkligt spjutspetsprogram inom strategiskt förändringsarbete, kallat EDGE. Tillsammans med Dataföreningen Kompetens har nu en för IT-branschen skräddarsydd variant tagits fram, EDGE IT, med syfte att stärka såväl nyckelpersoner som organisationer i komplexa förändringsarbeten och att uppnå bestående resultat.

− Verksamheter utmanas hela tiden av nya krav på förändring. Inom IT är detta mycket påtagligt och närvarande i vardagen. Vi har sett ett ökande behov av högre vidareutbildning inom förändringsledning och tillsammans med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm kan vi nu erbjuda en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som arbetar med ledning och implementering av förändringsprocesser på strategisk nivå, säger Marie Ställvik Sandberg, vd för Dataföreningen Kompetens.       

Vi är mycket glada att få till detta samarbete med Dataföreningen Kompetens, säger Kristina Nilsson, Director of Faculty and Product Development på IFL vid Handelshögskolan. Vi är oerhört stolta över vårt EDGE-program, som har bevisat sig som en katalysator och inkubator för erfarna förändringsledare med komplexa utmaningar. Med Dataföreningens särskilda kunskap om IT-sektorns utmaningar, har vi nu tagit fram ett specialanpassat program som fokuserar på utmaningar som erfarna förändringsledare inom IT-sektorn ställs inför. Detta för att möta deras behov av att hantera komplexa förändringsprocesser på ett framgångsrikt sätt.          

Om EDGE IT
EDGE IT är ett program som stärker individers och organisationers förmåga att skapa handling och bestående resultat i komplext förändringsarbete, där lösningen ofta ligger utanför traditionella strukturer och etablerade tankemönster. Programmet är specialanpassat för IT-sektorns behov och deltagarna arbetar med egna, verkliga förändringsuppdrag med utgångspunkt i relevant forskning och empiri och med stöd av fakultet från IFL vid Handelshögskolan. Programmet riktar sig till nyckelpersoner för ledning och implementering av komplexa förändringsprocesser inom IT och startar i september 2012.      

För mer information, vänligen kontakta:
Marika Andersson, affärsansvarig, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, 08 - 586 175 03
Marie Ställvik Sandberg, VD, Dataföreningen Kompetens, 08 - 510 638 81

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är en av Europas ledande aktörer inom Executive Education. Vi erbjuder chefsutvecklingsprogram, finansiella program och försäkringsutbildningsprogram i världsklass, baserade på en kombination av forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap, med utgångspunkt  i praktiska utmaningar – med varaktiga resultat för våra kunder.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringsliv och organisationer. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp 15 i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, management, strategi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Presskontakt

Astrid Lindholm

Presskontakt Content and Media Relations Manager +46 73-8081425

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616

Relaterat material