Pressmeddelande -

Mariassunta Giannetti tilldelas Partnerföretagens forskarpris vid Handelshögskolan 2004

Igår kväll tilldelades docent Mariassunta Giannetti Partnerföretagens forskarpris vid Handelshögskolan (HHS) 2004. Prisutdelare var Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf och priset delades ut i samband med HHS:s årliga Partnerstämma. Motiveringen till utmärkelsen lyder: ”För att hon på kort tid visat en anmärkningsvärd produktivitet och etablerat sig som en internationellt uppmärksammad forskare. Detta framgår inte minst av ett stort antal presentationer vid ledande utländska universitet och konferenser samt många refereeuppdrag från de allra bästa tidskrifterna. Giannetti disputerade vid UCLA 1999 och är sedan fyra år tillbaka verksam vid Handelshögskolan. Hennes forskningsintressen spänner över vida områden, främst corporate governance, finansiella kriser samt entreprenörskap och innovationer”. Mariassunta Giannetti (f 1971, italienskt medborgarskap), har en lång internationell forskarkarriär bakom sig med anknytning till bl.a. European Corporate Governance Institute (ECGI) i Bryssel och Center for Policy Research (CEPR) i London. - I am very honored to receive this Award. It shows HHS’s commitment to research and increases my enthusiam and desire to do even better in the future, sager Mariassunta Giannetti. - Mariassuntta Giannetti har under längre tid utmärkt sig i sin forskning så hon är mycket förtjänt av priset, säger Lars Bergman, rektor för HHS och ledamot i priskommittén. Syftet med priset är ju att lyfta fram forskartalanger i ett ganska tidigt skede av karriären så jag tror att priset kan vara av stor betydelse för henne, fortsätter Bergman. Om Partnerföretagens forskarpris vid Handelshögskolan Priset instiftades 2003 med syfte att bidra till att utveckla och främja forskningen vid HHS genom att lyfta fram insatser utförda av unga, lovande forskare. Vidare ska det tydliggöra och bekräfta HHS: Partnerföretags betydelse för högskolans utveckling samt befästa HHS:s ställning som bryggan mellan ekonomisk forskning och svenskt näringsliv. Priset delas ut till en forskare vars arbete, bidragit till kunskapsutvecklingen inom sin disciplin, håller hög vetenskaplig klass så att det är publicerbart i internationella vetenskapliga publikationer samt har presenterats i utbildnings- och tillämpningssammanhang. Forskaren skall vara vetenskapligt meriterad utifrån den forskningstradition som hon/han representerar och skall ha upprätthållit en hög aktivitets-/kvalitetsnivå under de tre senaste åren. I undantagsfall kan enstaka insatser (gjorda även tidigare) av stor betydelse komma i fråga. Mariassunta Giannettis CV finns att ladda ner till höger. Mariassunta Giannetti nås på tel: 08-736 9607, mobil: 070-475 79 23, e-post: mariassunta.giannetti@hhs.se. För ytterligare information, kontakta: Lars Bergman, Rektor, professor tel: 08-736 9012, e-post: lars.bergman@hhs.se Tine Frivik, Direktör, Corporate and Alumni Relations tel: 08-736 9072, mobil: 070-602 69 20 e-post: tine.frivik@hhs.se

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Ylva Mossing

Presskontakt Content and Media Relations Manager 0730972616